Holjenčík vysvetľoval odňatie podpory pre OZE poslancom

Ak si výrobcovia ekologickej elektriny neplnia svoje povinnosti, je to hrubá neúcta voči občanom, ktorí sa im skladajú na podporu vo forme koncových cien. Aj takto vysvetľoval šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík, prečo 30 % výrobcov z OZE a KVET stráca v tomto roku nárok na dotácie.

Až 1.186 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET) príde v tomto roku o štátnu podporu v celkovej hodnote 67,6 miliónov eur. Ekologickú elektrinu pritom na Slovensku vyrába viac ako 3-tisíc subjektov. Informoval o tom dnes na rokovaní Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.

Dôvodom je nesplnenie zákonnej povinnosti, na základe ktorej musia každoročne k 15. augustu oznámiť ÚRSO, ale aj svojej regionálnej distribučnej spoločnosti, predpokladaný objem výroby elektriny na nasledujúci rok a tiež uplatnenie podpory formou výkupu. „Požadované údaje sú dôležité pre správne nastavenie systému podpory a jeho kompenzácie prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému,“ zdôraznil na dnešnom rokovaní minister hospodárstva Pavol Pavlis.

Nielen práva, ale i povinnosti

Podľa Holjenčíka vyplýva táto povinnosť zo zákona už od roku 2009. „Nie je to nič nové. Je to povinnosť, bez ktorej nevieme konať,“ uviedol. Ako ďalej dodal, v minulosti si splnilo oznamovaciu povinnosť voči ÚRSO 80 % výrobcov z OZE, ale len necelá polovica z nich poskytla požadované údaje aj svojej distribučke. 

Regulátor ešte v júli na svojom webe upozornil výrobcov z OZE a KVET, že oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na distribučné firmy. „Na našej stránke je vyslovene napísané, že splnenie si povinnosti voči úradu neznamená, že ste túto povinnosť splnili aj voči distribučnej spoločnosti,“ doplnil Holjenčík.

Šéf ÚRSO poznamenal, že podnikatelia nemajú len práva, ale aj povinnosti. „Pokiaľ si ich neplnia, je to hrubá neúcta voči ľuďom, ktorí sa im na túto podporu skladajú vo forme koncových cien,“ dodal s tým, že neznalosť zákona v tomto prípade neospravedlňuje.

SAPI sa už obrátila na SOI i prokuratúru

Dotknutí výrobcovia považujú stratu podpory za protiprávnu. Začiatkom tohto týždňa podala v tejto veci Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Riaditeľka asociácie Veronika Galeková v rozhovore pre náš portál nevylúčila, že môže ísť o politickú objednávku s cieľom znížiť koncovú cenu elektriny.

Podľa tvrdení Holječníka si profesijné združenia ako SAPI nesplnili svoju úlohu informovať vlastných členov. „Kde boli tieto inštitúcie v čase, keď mohli svojich členov upozorniť na splnenie si tejto povinnosti?,“ spýtal sa na rokovaní výboru šéf ÚRSO.

Minulý týždeň na spoločnom stretnutí diskutovali prevádzkovatelia fotovoltických, malých vodných elektrární a bioplyniek o koordinovanom postupe voči distribučným spoločnostiam na pôde rozličných štátnych orgánov. Predstavili tiež právnu analýzu, ktorú si nechali vypracovať.

Dnes (29.1.) podala SAPI podnet na preskúmanie zákonnosti v energetike na generálnu prokuratúru. Žiadajú prešetriť postup trojice regionálnych distribučných sústav, prešetriť konanie ÚRSO a tiež žiadajú prešetrenie predmetnej novely zo strany Ústavného súdu.

© energia.sk

Odborní partneri