Druhé kolo dotácií na malé OZE je spustené

Domácnosti môžu opäť žiadať o príspevok na inštaláciu malých OZE zariadení. V aktuálnom kole sa má prerozdeliť suma 4 milióny eur.

Už v piatok sme na našom Facebookovom profile upozornili, že dnes bude vyhlásené 2. kolo projektu Zelená domácnostiam. Záujemcovia o dotáciu z eurofondov a štátneho rozpočtu na inštaláciu malých zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie môžu po dvoch mesiacoch od vyčerpania peňazí v prvom kole požiadať o ďalšie poukážky.

Zatiaľ čo v decembri 2015 bolo vyčlenených 3,25 milióna eur, tentoraz ide o sumu 4 milióny eur. Podstatnou zmenou v podmienkach projektu je, že platnosť poukážky sa skrátila zo 6 na 4 mesiace. Prostriedkov je teda viac na kratšie obdobie.

„Skrátenie termínu na inštaláciu umožní, aby mohli čo najviac voľných prostriedkov využiť predovšetkým domácnosti, ktoré sú na inštalácie už pripravené,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

Zo 4 miliónov eur je v tomto kole pre Bratislavský samosprávny kraj vyčlenených 500-tisíc eur. Pre tých, ktorí plánujú inštalácie v hlavnej letnej sezóne, bude vyhlásené ďalšie kolo v 2. štvrťroku 2016.

Aktuálne si môžu domácnosti vyberať z takmer 2000 zaregistrovaných zariadení. Najširšia ponuka je pri tepelných čerpadlách, ktorých je v zozname oprávnených zariadení vyše 700. Zaregistrovaných je tiež viac ako 600 rôznych fotovoltických panelov, 300 kotlov na biomasu a 200 solárnych kolektorov.

© energia.sk

Odborní partneri