Zo staveniska v Mochovciach počuť (opatrný) optimizmus

Hlavní aktéri vlečúcej sa dostavby AE Mochovce veria, že najnovšie termíny sú konečné. Ako sa nedávne zmeny v riadení a organizácii projektu prejavili na stavenisku sme zisťovali na medzinárodnom jadrovom fóre Atomexpo 2017 v Moskve.

Verejnosť počula už toľko termínov dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce, že len zapamätať si ich všetky by bol nadľudský výkon. Naposledy aktualizovali akcionári Slovenských elektrární (SE) harmonogram koncom marca. Úpravou prešiel aj rozpočet projektu. „V tejto chvíli nemám žiadny dôvod, aby som pochyboval, že termíny a financovanie sa nedodržia,“ povedal slovenským novinárom Bohumil Kratochvíl, generálny riaditeľ SE.

Koniec 'mochoveckej konštanty'?

Tretí blok sa má spúšťať koncom roku 2018, štvrtý by mal nasledovať o rok neskôr. „Povedal by som, že toto sú určite prvé termíny, kedy je reálne uvažovať, že to tak bude. 'Mochovecká konštanta' by mohla prestať platiť,“doplnil. 

Šéf elektrární sa vyjadril aj k výmene šéfa dostavby. Angličana Johna Clarka vystriedal po jednom roku na poste projektového riaditeľa EMO34 Španiel Francisco Morejon. „Rozhodnutie bolo súkromné. Nie je za tým nič, čo by súviselo s postupom výstavby,“ vysvetlil. Clark momentálne pôsobí vo vedení energetického koncernu ACWA Power v Spojených arabských emirátoch.

Kľúčovým dodávateľom projektu je spoločnosť Škoda JS. „V tejto chvíli sa na treťom bloku pripravujeme na studené hydroskúšky, ktoré by sa mohli podariť v tomto roku, minimálne z našej strany. Na štvrtom bloku bola dokončená kontrolná montáž reaktora. Splnili sme tak ďalší míľnik z pohľadu našej subdodávky,“ informoval novinárov zo SR generálny riaditeľ firmy Josef Perlík.

K úlohám spoločnosti Škoda JS, ktorá je súčasťou ruskej skupiny OMZ, patrí dodávka časti 'jadrového ostrova' pre oba mochovecké bloky na kľúč. Na starosti má práce od vykonávacieho projektu cez montáž, skúšky až po uvedenie do prevádzky. 

Lepšia koordinácia projektových činností

Štart neaktívnych skúšok na treťom bloku je podľa šéfa spoločnosti reálny do konca roka. „Nechcem hovoriť o konkrétnych mesiacoch, pretože tá stavba je živá. Originálne je to však naplánované na november a december. Myslím si, že sa to dá stihnúť,” skonštatoval Perlík.


Generálny riaditeľ Škoda JS Josef Perlík na fóre Atomexpo 2017 v Moskve. Foto: energia.sk

Po vstupe EPH do elektrární došlo k zmenám v organizácii projektu dostavby. „Zmena je veľmi pozitívna. Došlo k zjednodušeniu riadenia. Prejavuje sa to každý deň na stavbe, takže my tú zmenu vnímame veľmi pozitívne a veríme, že to pomôže k tomu, aby práce bežali hladšie ako doteraz,“ zdôraznil.

Ako posun vpred hodnotí funkciu riaditeľa pre spúšťanie 3. a 4 bloku EMO, do ktorej bol menovaný Peter Andraško. „Výkonné funkcie sú koncentrované v jednej hlave, v jednej pozícii, čo uľahčuje rozhodovací proces i kontrolu. My v tom vidíme vyslovene zlepšenie projektového manažmentu tej výstavby.“

Ak skúšky v neaktívnych podmienkach dopadnú úspešne, Slovenské elektrárne budú môcť požiadať Úrad jadrového dozoru o licenciu na zavážanie jadrového paliva. Ak ju prevádzkovateľ získa, môže sa začať s fyzikálnym spúšťaním, kedy sa reaktor prvý raz spustí na minimálny výkon.

Inštalovaný výkon rozostavaných tlakovodných reaktorov typu VVER-440 v Mochovciach má byť 2x471 MW. Po uvedení do prevádzky by mali nové reaktory EMO34 pokryť približne 13 % spotreby elektriny na Slovensku.

História výstavby

Výstavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach začala v roku 1986. V roku 1990 došlo k útlmu realizácie stavebných prác, následne sa do roku 2007 na stavbe vykonávali najmä konzervačné a ochranné práce na budovách, konštrukciách a vybraných zariadeniach.

V roku 2006 bol zavŕšený privatizačný proces Slovenských elektrární, kedy 66 % akcií odkúpila talianska spoločnosť Enel. V zmluve bol zakotvený záväzok dostavby 3. a 4. bloku Mochoviec. Tie mali byť pôvodne spustené do prevádzky v novembri 2012 a 2013. Pôvodne projektované náklady sa odhadovali len na 1,3 miliardy eur.

V rámci zmluvy o predaji akcií Enelu do rúk EPH z decembra 2015 sa dohodlo, že za projekt dostavby zostane zodpovedná talianska firma. Termín dostavby blokov je kľúčový - získanie povolenia na prevádzku 3. a 4. bloku Mochoviec je podmienkou pre druhú fázu predaja väčšinového podielu v SE.

Aktuálny rozpočet dostavby AE Mochovce je 5,4 mil. eur. Na poslednom navýšení sa dohodli akcionári Slovenských elektrární na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28. marca 2017.

Podľa dostupných údajov Slovenských elektrární zo začiatku marca bol tretí blok dokončený na 94,7 %. Stav dokončenosti štvrtého bloku dosiahol 82,8 %.

© energia.sk