Vyhoreté jadrové palivo pribúda, JAVYS zväčší medzisklad

JAVYS plánuje rozšírenie skladovacej kapacity Medziskladu pre vyhoreté jadrové palivo v Jaslovských Bohuniciach. Projekt by mal vyjsť na takmer 46 miliónov eur. Súčasná kapacita medziskladu postačuje približne do roku 2022.

V súčasnosti sa na Slovensku prevádzkujú štyri reaktory VVER 440, dva sa nachádzajú v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice a dva v Mochovciach. Po krátkodobom skladovaní vyhoretého jadrového paliva v blízkosti reaktorov sa palivové kazety prepravujú v špeciálnych kontajneroch do Medziskladu v Jaslovských Bohuniciach.

Maximálna kapacita súčasného medziskladu predstavuje 14 112 palivových kaziet. Vlani doň bolo prepravených 249 ks kaziet. Ku koncu roka 2015 v ňom teda bolo uložených 11 534 palivových kaziet (81,7 % kapacity). 

Zdroj: Výročná správa JAVYS 2015

Medzisklad v Bohuniciach je tzv. mokrého typu - s vyhoretým palivom sa manipuluje pod tesniacou vrstvou vody v bazénoch. Ako chladiace médium sa využíva demineralizovaná voda, ktorá slúži zároveň tiež ako ochrana voči rádioaktívnemu žiareniu. Palivo po 4 až 5 desaťročiach skladovania výrazne zníži produkciu tepla a čiastočne klesne aj jeho rádioaktivita.

Ak sa prevádzka domácich jadrových elektrární predĺži na 60 rokov a do prevádzky sa spustí dokončovaný tretí a štvrtý blok elektrárne Mochovce, kapacita medziskladu bude nedostatočná. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) preto plánuje dobudovanie kapacity, ktoré sa uskutoční v dvoch etapách. V prvej sa skladovacia kapacita rozšíri o minimálne 10 100 kusov a v druhej o minimálne 8500 kusov vyhoretého jadrového paliva.

Ministerstvo životného prostredia SR už vydalo záverečné stanovisko, v ktorom dobudovanie skladovacej kapacity v Bohunicich odporučilo. Nové kapacity budú stavebne prepojené so súčasnou budovou medziskladu. Skladovanie bude prebiehať suchým spôsobom v hermetických kanistroch, ktoré sa budú nachádzať v podzemných železobetónových skladovacích moduloch.

Výhodou lokalitného riešenia dobudovania skladovacích kapacít má byť využitie preskladnenia vyhoretého paliva z mokrého do suchého medziskladu. Po dostatočnej dobe chladenia sa efektívnejšie zabezpečí dlhodobé skladovanie suchým spôsobom pomocou pasívneho systému chladenia. Prednosťou suchého skladu je nenáročná realizácia, jednoduchá prevádzka a preprava, ktorá využíva existujúce transportno-technologické systémy v Bohuniciach.

Orientačné náklady pre tento variant riešenia boli stanovené vo výške takmer 46 miliónov eur.

© energia.sk