ÚJD: Dbáme o jadrovú bezpečnosť, nie termíny dostavby

Úlohou jadrového dozoru nemá byť sledovať ciele Slovenských elektrární, ale dohliadnuť na bezpečnosť v procese dostavby atómovej elektrárne v Mochovciach. Skúšobná prevádzka tretieho bloku sa očakáva na jeseň 2018.

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) v auguste prerušil správne konanie ohľadom vydania povolenia na uvádzanie nových blokov AE Mochovce do prevádzky. Hlavným dôvodom boli zistené nedostatky v dokumentácii. Konanie zatiaľ obnovené nebolo. Slovenským elektrárňam ako prevádzkovateľovi plynie lehota na nápravu, v opačnom prípade sa konanie zastaví. „Nedostatky sú postupne odstraňované,“ informoval nás podpredseda ÚJD Eduard Metke.

Termín, kedy odštartuje tretí blok s výrobou elektriny, sa v minulosti posúval. S prvým zavezením paliva do reaktora počítajú Slovenské elektrárne v lete budúceho roka. Na tento krok nadväzujú skúšky a množstvo ďalších aktivít, ktoré bude zachytávať dokumentácia ÚJD a overovať inšpekcie na stavenisku. „Náš odhad je, že niekedy na jeseň roku 2018 by mohol ísť blok do skúšobnej prevádzky,“ povedal na rokovaní hospodárskeho výboru NR SR.

Hoci je tretí blok dokončený na 95 %, spúšťanie je prakticky stále na začiatku. Najbližším míľnikom sú tzv. studené hydroskúšky, ktoré sa očakávajú na konci roka. „Každý krok musí byť zmonitorovaný, skontrolovaný a odsúhlasený dozorným orgánom. Nás nezaujíma cieľ ani Slovenských elektrární ani akcionára, či je to "Talian", EPH alebo štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva. Nás zaujíma prioritne jadrová bezpečnosť.“

Na štvrtom bloku sa ukončila kontrolná montáž reaktora, dokončenosť je 83%. S jeho uvedením do prevádzky sa počíta rok po spustení tretieho bloku. Inštalovaný výkon tlakovodných reaktorov typu VVER-440 má byť 2x471 MW. Po uvedení do prevádzky by mali nové reaktory MO34 pokryť približne 13 % spotreby elektriny v SR. Konečný rozpočet projektu sa podľa poslednej dohody akcionárov z marca aktuálneho roku navýšil na 5,4 mld. eur. 

© energia.sk