S vyraďovaním atómky V1 pomôže aj Westinghouse

O demontáž reaktorov a zariadení primárneho okruhu na odstavenej atómke V1 v Jaslovských Bohuniciach sa postará medzinárodné konzorcium firiem VUJE a Westinghouse. Podpis zmluvy so spoločnosťou JAVYS sa očakáva v najbližších dňoch.


Stánok VUJE na jadrovom fóre ATOMEXPO v Moskve. Foto: energia.sk

K najzložitejším činnostiam v procese vyraďovania atómovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach patrí rozoberanie reaktorov a súvisiacich zariadení primárneho okruhu. Zadanie Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAYVS) sa podujalo uskutočniť konzorcium firiem VUJE a Westinghouse, ktoré budú spolupracovať vôbec po prvýkrát.

Mokrý spôsob rezania

Projekt bude trvať päť rokov. „Z toho jeden rok je na prípravu projektovej dokumentácie, štyri roky sú na samotnú realizáciu zákazky,“ povedal pre slovenských novinárov Martin Prachár, vedúci oddelenia vedecko-technickej pomoci spoločnosti VUJE na ATOMEXPO 2017 v Moskve.

Demontáž sa bude týka reaktorov, parogenerátorov, hlavných cirkulačných čerpadiel a potrubí. Samotný reaktor sa bude rezať mokrým spôsobom. Za týmto účelom sa má vybudovať špeciálny bazén. „Ostatné časti primárneho okruhu sa budú rezať suchým rezaním,“ dodal. Pracovisko pre suché rezanie by sa malo nachádzať vo vyprázdnených priestoroch sekundárneho okruhu.

Prvá spolupráca s Westinghouse

Projekt je premiérovým spojením síl slovenského VUJE a spoločnosti Westinghouse. „Westinghouse má technické zariadenia na rezanie veľkých častí primárneho okruhu. My zase poznáme miestne pomery, poznáme elektráreň, ľudí aj projektovú dokumentáciu,“ vysvetlil. 

„Westinghouse nás oslovil už dávnejšie. Toto je prvý reálny výsledok, kedy budeme niečo spolu robiť.“ Zmluva by sa mala podpísať ešte v júni. „Práce sa rozbehnú okamžite po podpise zmluvy.“


Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach. Foto: JAVYS, a.s.

Slovensko sa v rámci prístupových rokovaní do EÚ zaviazalo elektráreň V1 odstaviť. V prípade prvého bloku V1 sa tak stalo v roku 2006, druhý blok ukončil prevádzku o dva roky neskôr. Elektráreň je momentálne v druhej etapy vyraďovania, ktorá sa má skončiť v roku 2025.

V1 bola prvou atómkou v Československu, kde bola použitá technológia VVER. Tlakovodné reaktory typu V230 mali inštalovaný elektrický výkon 2x440 MW. Prvý blok V1 začal s výrobou elektriny v decembri 1978, druhý blok v marci 1980.

Počas prevádzky vyrobili bloky atómovej elektrárne V1 vyše 159.000.000 MWh elektriny.

Náklady na vyraďovanie atómovej elektrárne V1 sa financujú z prostriedkov Národného jadrového fondu, ako aj Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia V1, ktorého správcom je Európska banka pre obnovu a rozvoj.

© energia.sk