Rusi viac pomôžu pri dostavbe Mochoviec

České strojárne Škoda JS podpísali zmluvu s ruskou spoločnosťou Rusatom Service o technickej podpore v záverečnej fáze dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce.

Spoločnosť Škoda JS patriaca do ruskej skupiny OMZ podpísala koncom júna zmluvu o technickej spolupráci s Rusatom Service, ktorá je súčasťou štátnej korporácie Rosatom. Vzťahuje sa na montáž systémov primárneho okruhu a práce spojené so skúšobnou prevádzkou tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Dĺžka kontraktu predstavuje dva roky.

Za Rusatom Service bol signatárom generálny riaditeľ Jevgenij Saľkov. „Je to náš prvý veľký spoločný projekt so spoločnosťou Škoda JS, ktorý bude iste plodný а prispeje k rozvoju nielen našich spoločností, ale aj celého jadrového priemyslu,“ doplnil.  „Chceme v spolupráci nielen pokračovať, ale ju aj zväčšiť a rozšíriť,“ povedal po podpise kontraktu generálny riaditeľ Škody JS Josef Perlík.

Podľa slovenských jadrových odborníkov môže užšia spolupráca Škody JS a Rusatom Service priniesť pozitívne výsledky do projektu „Veríme, že táto spolupráca prinesie know-how a skúsenosti, ktoré doteraz v projekte dostavby minimálne čiastočne absentovali,“ zdôraznil Juraj Klepáč, generálny sekretár Slovenskej Nukleárnej spoločnosti.

Škoda JS je jedným z hlavných dodávateľov v projekte dostavby AE Mochovce. Podieľa sa na dodávke časti 'jadrového ostrova' pre oba bloky na kľúč, od vykonávacieho projektu cez montáž, skúšky až po uvedenie do prevádzky. 

Zmluva podpísaná 30. júna nadväzuje na memorandum o porozumení, ktoré obe spoločnosti nedávno uzavreli v Moskve. Dostavba Mochoviec je jediným projektom reaktorov VVER, na ktorom sa nepodieľa priamo ruský Atomstrojexport, ktorý buduje všetky reaktory tohto typu na svete.

Inštalovaný výkon tlakovodných reaktorov typu VVER-440 bude 2x471 MW. Dokončenosť tretieho bloku AE Mochovce je v súčasnosti 92,5 %. Najnovším míľnikom je ukončenie kontrolnej montáže reaktora. Slovenské elektrárne chcú začať s výrobou elektriny na tomto bloku v budúcom roku. Štvrtý blok je dokončený na 74,9 % a  jeho sprevádzkovanie sa  očakáva v roku 2018.

© energia.sk