Jadrový dozor otvoril informačný kiosk pre verejnosť

Chcete mať slovenské jadro ako „na dlani“? Úrad jadrového dozoru SR sprevádzkoval informačný kiosk určený pre odbornú i laickú verejnosť.

Umiestnený je v sídle Úradu na Bajkalskej ulici v Bratislave a záujemcom je k dispozícii 24 hodín. „V snahe o komunikáciu so širokou verejnosťou zriadil ÚJD začiatkom roka 2017 dotykový informačný kiosk, ktorý slúži ako úradná informačná tabuľa,“ uviedla pre náš portál hovorkyňa Zuzana Hosťovecká.

Úrad ročne vydáva 900 rozhodnutí. V jednoduchom užívateľskom rozhraní kiosku si ich môžete preštudovať, rovnako všetky prebiehajúce i ukončené správne konania. Podľa Hosťoveckej majú ľudia týmto spôsobom nepretržite k nahliadnutiu ucelené informácie o aktuálnom dianí v pôsobnosti úradu. „K dispozícii je takisto webová stránka ÚJD a tiež je tam možné prehľadne si pozerať galériu, v ktorej sú všetky jadrové zariadenia na Slovensku,“ dodala

Z doterajších štatistík využívania je zrejmé, že ľudia sa najviac zaujímajú o správne konania a rozhodnutia ÚJD. Za prvý polrok prevádzky sa pri kiosku zastavili v priemere dvaja až traja ľudia denne. Priemerný počet klikov denne je 8, pričom od spustenia v januári systém zaznamenal takmer 1000 klikov.

Technické parametre kiosku sa museli prispôsobiť externému prostrediu. ÚJD oslovil na realizáciu tri subjekty. Z doručených cenových ponúk bola vybraná firma, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Hodnota zákazky bola takmer 15 500 eur s DPH.

© energia.sk