YMS prináša ďalšie mapové vylepšenie

YMS opäť vylepšuje svoj geografický informačný systém (GIS) a to podľa súčasných trendov smerom k užívateľskej spokojnosti. Pre modernejší prístup k online dátam vytvorila riešenie, tzv. mapové kompozície. Používateľom tak prináša vyšší komfort v podobe rýchlej, jednoduchej a intuitívnej práce s mapou.

V čom spočíva hlavný význam nového riešenia? Stačí jedno kliknutie a aplikácia vás zameria na požadované územie a zapne iba tie vrstvy, ktoré práve potrebujete. Je to zdanlivo jednoduché vylepšenie, ktoré však pri 50-tich, niekedy aj 80-tich až 100 vrstvách predstavuje významný benefit.

Zmysel mapových kompozícií ocenia používatelia z viacerých odvetví. Lesníkom pomáha napríklad pri evidencii vyťaženého dreva. Zobrazuje im len to územie a odvozné miesta, (sklady vyťaženého dreva) za ktoré majú zodpovednosť. Dokážu tak lepšie kontrolovať stav zásob v jednotlivých skladoch a optimalizovať nakladanie dreva pre konkrétneho odberateľa.

Plynárom a iným špecialistom spravujúcim rozvodné siete uľahčuje rozhodovanie v krízových a havarijných situáciách. Práve takéto stavy vyžadujú rýchly zásah, aby boli škody čo najmenšie. V prípade, ak nastane únik plynu, systém im zobrazí len tú časť potrubia a na nej všetky ventily, ktoré potrebujú uzavrieť. Pri havárii na teplovodnom potrubí im navyše vypočíta, koľko vody zostane v potrubí, ak všetky ventily uzatvoria. Systém totiž inteligentne spočíta len ten objem vody, ktorý sa nachádza nižšie ako je nadmorská výška prasknutého potrubia.

Efektívnejšia práca s mapou vyžaduje okrem nových funkcií aj moderný prístup k dátam. YMS preto dáta pravidelne aktualizuje a zároveň tvorí mapy s príbehom. V systéme napríklad zobrazuje každú zastávku na náučnom chodníku alebo na mieste opravy ako kapitolu v knihe, kde mapa je iba jednou časťou kapitoly. V GIS-e pre Vojenské lesy a majetky š.p. zase vybudovala elektronickú knihu návštev poľovného revíru. Návštevník tak priamo v mape vidí, ktoré posedy alebo poľovné miesta sú obsadené. Tieto ako aj ďalšie špecifické kompozície (viď obr. Ukážka mapových kompozícií....), určené len na jeden konkrétny účel, dokazujú, že už teraz majú nezastupiteľné miesto v podnikových GIS-och.

Obrázok: Ukážka mapových kompozícií v podnikovom geografickom informačnom systéme

© energia.sk (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner