Vojenské lesy a majetky zavedú novú generáciu GIS od YMS

Vojenské lesy a majetky, š.p. (VLM) sa po desiatich rokoch rozhodli pre kompletnú výmenu systému GIS za novú generáciu, opäť z dielne YMS. Od nového systému očakávajú ľahšiu prácu s dátami z terénu, vyššiu kompatibilitu s lesníckymi aplikáciami a celkové zrýchlenie a zjednodušenie každodennej práce s grafickými dátami. Výmena GIS, ktorá začala analýzou nových požiadaviek, bude prebiehať počas roka 2015 s plánovaným ukončením v decembri.

Už pred desiatimi rokmi sa s GIS od YMS zaradili medzi priekopníkov IT v lesníctve. Väčšinu dát získavajú s pomocou GPS prístrojov priamo v teréne. Navrhli a vytvorili desiatky vrstiev, v ktorých evidujú lesnícke činnosti, vrátane dynamických (prebierky, prerezávky, ošetrovanie kultúr, poľovníctvo). GIS prepojili s lesníckymi aplikáciami a dnes okrem iného napríklad presne lokalizujú každý kus vyťaženého dreva, jeho pohyb a uskladnenie. „Pred pár rokmi sme navyše pridali užívateľom možnosť cez web editovať a do databázy nahrávať technologické ťažobné postupy, tzv. technologické karty. Išlo o kľúčovú zmenu a dodnes užívatelia generovali cez 16,000 postupov, teda veľký balík hodnotných technických informácií“, popisuje úroveň využívania GIS v organizácii šéf informatiky, Mgr. Miroslav Čongrády. 

Lesníci systematickou prácou nazhromaždili terabyty dát z terénu a s GIS pracujú na vysokej odbornej úrovni. „Celý GIS bol vždy koncipovaný z pohľadu užívateľov. Po rokoch práce sa ich nároky na systém zvyšujú, požadujú väčšiu flexibilitu aj funkčnosť. Navyše, technologický vývoj v oblasti GIS išiel za posledných 10 rokov výrazne dopredu, preto sme sa rozhodli vymeniť celú technológiu za modernejšiu“, vysvetľuje Miroslav Čongrády dôvody pripravovanej aktualizácie. 

K rozhodnutiu obnoviť GIS opäť s YMS významne prispela aj spokojnosť lesníkov so vzájomnou dlhodobou spoluprácou. "Desať rokov je doba, ktorá sa už dá slušne zhodnotiť. VLM sa po desaťročí práce s naším systémom rozhodlo kúpiť si od nás aj novú verziu. Je to dôležitá spätná väzba, ktorá nás nesmierne teší. Firemnú víziu totiž z veľkej časti staviame práve na dlhodobosti a spoľahlivosti", uzatvára tému nového lesníckeho GIS pre VLM projektový manažér YMS, Štefan Hudák.

(c) energia.sk (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner