Trnavská teplárenská pokračuje v digitalizácii

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. (TAT) distribuuje teplo z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice do mesta Trnava. Svoje procesy elektronizuje vďaka YMS „balíku“ vzájomne prepojených systémov - GIS, Správa registratúry a Digitálny archív. Pre systém ySpatial, teda geografický informačný systém (GIS), sa TAT rozhodla pred dvoma rokmi.

„Hlavným dôvodom sú aktuálne a úplné dáta, ktoré máme integrované a dopĺňané na jednom mieste. Vďaka nim nám systém pomáha riešiť najdôležitejšie „životné situácie“ akými sú plánovaná odstávka a havarijný stav. Navyše opravy realizujeme efektívnejšie a ekonomickejšie, bez zbytočných strát pri vypúšťaní horúcej vody,“ hovorí o využití a prínosoch systému riaditeľ investičnej výstavby, služieb a informatiky TAT, Igor Pély.

Pre Trnavskú teplárenskú, ako aj ostatné spoločnosti spravujúce siete, je dátami obohatený GIS kľúčový pracovný nástroj. V súčasnosti tím YMS migruje dáta z predchádzajúceho systému do nového. Zároveň prebieha etapizácia, v rámci ktorej prevádza dáta z pôvodných geodetických zameraní na reálny obraz, teda zosúlaďuje skutočný stav s jeho reprezentáciou v systéme. „Je to dlhá cesta vzhľadom na množstvo existujúcich dát, preto sme proces rozplánovali na viaceré etapy na najbližšie tri roky dopredu. Trnava je rozdelená na sekcie, potrubia ohraničené uzatváracími armatúrami, ktoré postupne spracúvame. Momentálne sme doplnili nové vybudované prípojky k polyfunkčným objektom, medzi ktorými je aj komplex City Arena,“ vysvetľuje náročnosť napĺňania nového GISu dátami projektový manažér YMS, Štefan Hudák.

Nový GIS predstavuje plnohodnotný editačný nástroj so súradnicovým systémom obohateným o „Z“ súradnicu, čiže nadmorskú výšku. „Zobrazenie sme rozšírili z tzv. jednorúrového systému na dvojrúrový. Užívateľ v systéme vidí zakreslené dve potrubia. Jedno ako prívod a druhé ako vrat teplej vody,“ hovorí o jednom z vylepšení Štefan Hudák. Významným prínosom je aj zobrazenie križovaní potrubia s inými inžinierskými sieťami ako sú optické káble, telefóne prípojky, elektrické vedenia a iné. Odborníci z Trnavskej teplárenskej tak riešia rýchlejšie technicky náročné opravy a vyhnú sa narušeniu inej siete.

Novinkou v GISe sú tri unikátne funkcie. Prvou je 3D profil zobrazujúci pozdĺžny rez potrubia spolu s dátami o naviazaných technologických objektoch a ich nadmorskou výškou. Druhou je výpočet objemu média, pomocou ktorej si užívateľ určí bod vzniku havárie. Systém mu vypočíta, koľko vody vytečie a užívateľ vie presný objem vody potrebný na doplnenie a objednanie. Poslednou špecifickou funkciou je dočasná armatúra, ktorú využívajú na simuláciu najvhodnejšieho umiestnenia uzatváracej armatúry.

Štandardnou súčasťou ySpatial je integrácia s ostatnými systémami. V čase implementácie ho tím YMS prepojil s digitálnym archívom a registratúrou. Archív slúži primárne na ukladanie technickej dokumentácie, na ktorú sa GIS pripája. Dodaná registratúra je customizovaná na základe požiadaviek TAT a využívajú ju hlavne na evidenciu doručenej a odoslanej pošty. Je certifikovaná, spĺňa všetky zákonné požiadavky a obsahuje aj iné potrebné registratúrne agendy.

V najbližšom období YMS pripravuje pre zamestnancov TAT ďalšie novinky. Jednou z nich je sprístupnenie editácie údajov priamo cez webové rozhranie spolu s príslušným zaškolením.

(c) energia.sk (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner