Foto: YMS

Plynárenský obchodný dispečing sa naďalej približuje európskym zákazníkom

Informačný systém yCapacity pre obchodný dispečing spoločnosti NAFTA a.s. prešiel v prvej polovici roka viacerými dôležitými zmenami. Vývojový tím spoločnosti YMS, a.s. dopracoval systém yCapacity v zmysle nových legislatívnych požiadaviek. Od mája pracujú obchodní dispečeri v plynárenskom dni od 6.00 a obchodné kontrakty sa spracovávajú v energojednotkach MWh. Informačný systém yCapcity sa prispôsobil aj novému, responzívnemu webu NAFTA.

Energojednotky a “šiesty” plynárenský deň

Informačný systém yCapacity, ktorý využíva spoločnosť NAFTA, sa aj naďalej rýchlo prispôsobuje požiadavkám európskych zákazníkov. Od 1. mája 2013 systém prešiel na spracúvanie obchodov v energojednotkách a na európsky plynárenský deň začínajúci od 6.00. Energojednotky sú v západnej Európe štandardnou mernou jednotkou, pretože zohľadňujú energetický obsah plynu, čo má priamy vplyv na jeho cenu. Keďže energetická hodnota plynu kolíše zo dňa na deň, s energojednotkami majú zákazníci garanciu, že hodnota plynu, ktorú uskladňujú ostane rovnaká aj napriek lokálnym zmenám. Rozhodnutie zapracovať začiatok plynárenského dňa o 6 hodine rannej je rovnako motivované snahou priblížiť sa zákazníkom v západnej Európe. „Veríme, že zosúladenie našich procesov so štandardmi európskeho trhu s plynom bude prospešné tak pre nás, ako aj pre našich klientov, a spolu so zavedením nových služieb opäť potvrdí pozíciu NAFTA ako kľúčového skladovateľa zemného plynu v regióne“, povedal Peter Kučera, riaditeľ úseku obchodu a marketingu spoločnosti NAFTA a.s.

Responzívny dizajn

V prvej polovici roka spustila spoločnosť NAFTA aj novú webovú stránku postavenú na tzv. responzívnom dizajne, ktorý špeciálne prispôsobuje webový obsah na prehliadanie a prácu na mobilných zariadeniach. Responzívnemu dizajnu sa prispôsobili aj informácie poskytované zo systému yCapacity. Prevádzkové údaje, aktuálne technické informácie či denné množstvá nominácií zákazníci teraz pohodlne odčítajú aj z tabletu alebo mobilu. So zlepšením online prístupu k technickým informáciám súvisí aj zrýchlenie aktualizácie renominácií.

Partnerskou spoluprácou k hladkému prechodu

Spoločnosť YMS spravuje Informačný systém pre obchodný dispečing  NAFTA už viac ako dva roky. Pravidelne ho upravuje podľa požiadaviek skladovateľa plynu, drží krok s energetickou legislatívou a systematicky buduje dlhodobé, obojstranne prospešné partnerstvo. Vyplýva to z vyjadrení projektového tímu YMS, ktorý za najväčší úspech pri práci na posledných zmenách uvádza práve efektívnu partnerskú spoluprácu. Jej výsledkom bol totiž hladký prechod zákazníka na nové fungovanie systému. „Pri riešení požiadaviek na zmenu plynárenského dňa a prechod na energojednotky sme s tímom NAFTA spolupracovali na odbornej, technickej aj obchodnej  úrovni. Konštruktívnou spoluprácou sa nám podarilo úspešne pretaviť ich predstavu do technického riešenia a nasadenie zmeneného systému prebehlo 1. mája 2013 bez akýchkoľvek problémov“, dodáva softvérový architekt riešenia yCapacity Gregor Krajčovič.

(c) energia (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner