Zdroj: YMS

Lesníci začali tradíciu stretnutí užívateľov a tvorcov GIS

V dňoch 12. a 13. júna 2014 sa v Palárikove konal prvý ročník stretnutia užívateľov geografického informačného systému štátneho podniku Lesy Slovenskej Republiky (LSR).

Tridsiatka kľúčových užívateľov GIS LSR z rôznych profesií a odštepných závodov LSR ponúkla svoj pohľad na prínosy aj slabiny nového mapového portálu priamo jeho tvorcom (viac o GIS v LSR sa dozviete aj v rozhovore s pánmi Sámelom a Pôbišom).

Účastníkov privítali ekonomický riaditeľ LSR, Ing. Ľuboš Németh a výkonný riaditeľ YMS, Ing. Mikuláš Szapu ml. Garant projektu, Ing. Jozef Sámel, sumarizoval históriu mapového portálu a jeho napojenie na ďalšie časti informačného systému LSR. Hlavný analytik YMS pre GIS, Mgr. Slavomír Sipina, vysvetlil základný rámec softvérovej architektúry a funkcie užívateľského rozhrania. Za lesnú výrobu LSR bola vyjadrená spokojnosť so súčasným nastavením systému. Za správu lesného majetku LSR boli zdôraznené dôležité funkcionality, ktoré sa budú do systému postupne zapracovávať. Napríklad variabilnejšia mierka zobrazovania mapy, rozšírená editácia fontov či farbenie JPRL podľa druhu vlastníctva. Z pohľadu správy drobných vodných tokov LSR bola vznesená požiadavka na presnejšie dáta, na získanie ktorých sa budú postupne hľadať prostriedky a metódy, pravdepodobne ich novým zameraním. Za okruh problematiky požiarnej ochrany v LSR bola ocenená okamžitá dostupnosť dát pri hasičských zásahoch. Napríklad pre rýchlu identifikáciu vodných zdrojov pre prenosné čerpadlá v okolí požiaru, prípadne pre výber miest v teréne, na ktorých sa zasahujúce hasičské autá dokážu obchádzať a otáčať.

Hlavný špecialista pre GIS, Ing. Ivan Pôbiš, poďakoval kolegom za rýchle a efektívne zmapovanie priestorovej lokalizácie dopadu veternej kalamity Žofia (14. a 15. mája 2014) s použitím nového systému. V priebehu niekoľkých dní sa identifikovali rozptýlené aj sústredené územia kalamity. Na základe týchto geodát bolo možné veľmi presne odhadnúť rozsah postihnutého územia aj objem poškodeného listnatého a ihličnatého dreva. Počas mapovania kalamity nový portál spracoval 45,000 požiadaviek denne, keďže užívatelia kalamitné dáta zadávali do systému v rovnakom čase. Pre porovnanie, v bežnej prevádzke ich denne spracuje okolo 4000.

Účastníci si aktívne vyskúšali aj prácu v teréne s tromi druhmi GPS zariadení. Exportovali vybranú mapu z GIS do mobilných zariadení a v troch tímoch zameriavali rovnaké územie. Po nameraní a odoslaní dát do systému porovnávali silné a slabé stránky jednotlivých zariadení a postupov práce.

Odbornú časť stretnutia uzavrel vedúci odboru informačných a komunikačných technológií LSR, Ing. Rudolf Vido, s víziou pre rozvoj systému GIS LSR. Večerný spoločenský program viedol Jozef Sámel, ktorý predstavil menej známe kúty Slovenska, Poľska aj Ukrajiny. Zabudnuté vojenské bunkre či staré turistické chaty objavuje pri geocachingu, ktorému sa venuje už niekoľko rokov. Projektový manažér YMS, Mgr. Štefan Hudák, s účastníkmi zdieľal svoju vášeň pre dobré víno a pripravil ochutnávku slovenských vín s profesionálnym výkladom.

(c) energia (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner