Využili „šmejdi“ chaos s cenami energií?

Hoci kontrolu regulovaných subjektov má zo zákona vykonávať ÚRSO, zdá sa, že v rámci konkurenčného boja sa k nej uchýlil aj jeden z dodávateľov energií. Ten ale obvinenia z porušenia povinností odmieta. Na základe podnetu už pochybnú aktivitu preveruje regulačný úrad.

Po turbulentnom začiatku roka v slovenskej energetike, ktorý súvisel so zvýšením platieb za distribúciu elektriny a viedol k retroaktívnej zmene cenových vyhlášok aj k odstúpeniu dlhoročného šéfa regulačného úradu, si na jar mohli odberatelia, dodávatelia, distribučky i štátne úrady vydýchnuť, aspoň naoko.

Odvolania voči vydaným rozhodnutiam ÚRSO podali všetci traja prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav, dominantný výrobca elektriny Slovenské elektrárne aj najväčší dodávatelia elektriny.

Situáciu sa však kreatívne, a možno aj protizákonne, rozhodol využiť minimálne jeden dodávateľ elektriny – Slovakia Energy.

Pozor, kontrola!

V obci Hrubý Šúr pri Senci bolo koncom mája obecným rozhlasom nahlásené obyvateľom, že pracovníci  spoločnosti Slovakia Energy budú chodiť kontrolovať faktúry za dodávku elektrickej energie. Chceli sa presvedčiť, že dodávatelia svojim zákazníkom správne vrátili peňažnú čiastku za januárovú dodávku elektriny, nakoľko sa koncom februára ceny menili spätne k 1.1.2017.

Generálny riaditeľ spoločnosti Magna Energia Martin Ondko nám potvrdil, že nešlo o ojedinelý prípad a od svojich zákazníkov dostali podnety aj z iných obcí. Jedným z oslovených bol aj odberateľ s nainštalovaným inteligentným meradlom, ktorý využíva variabilnú tarifikáciu. Vzhľadom na odlišnú faktúru ale podľa slov zákazníka zástupkyňa Slovakia Energy nedokázala urobiť „kontrolu“ cien ani ju nemohla porovnať s vlastnými konkurenčnými produktami.

„Je smutné, že takýto postup pri získavaní nových zákazníkov je podporovaný aj obecnou správou, ktorá by mala svojho občana chrániť pred nekalými praktikami pri podomovom predaji,“ konštatoval Ondko.

Záskok za regulátora?

Kontrolu správnej fakturácie i vracania preplatkov dodávateľmi pritom môže zo zákona robiť len ÚRSO. Takúto aktivitu nemá v predmete činnosti žiaden dodávateľ.

Aj preto Magna Energia 1. júna podala podnet na ÚRSO voči konaniu iného dodávateľa elektriny, ktorý svojvoľnú „kontrolu“ vykonával. Po viac než mesiaci úrad reagoval s tým, že podnet preveruje a požiadal Slovakia Energy o vyjadrenie. Magna Energia tiež vec dala na vedomie ministerstvu hospodárstva, ktoré nesie zodpovednosť za odvetie energetiky.

„Je to do neba volajúca deformácia podnikateľského prostredia,“ upozornil Martin Ondko, podľa ktorého by za takéto konanie mal úrad odňať dodávateľovi licenciu. Firma dokonca zvažuje podnet na políciu, keďže môže ísť o trestný čin neoprávneného podnikania. „Na čo zavádzali trestnú zodpovednosť právnických osôb, keď z toho nič nie je?“ dodal Ondko.

Reakcia Slovakia Energy 

O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Slovakia Energy. „Nie sme si vedomí takýchto aktivít našich obchodných zástupcov. Títo sú dôsledne poučení poskytovať zákazníkom pravdivé a komplexné informácie, súčasťou čoho môže byť aj poradenstvo v oblasti optimalizácie nákladov za energie v domácnostiach odberateľov. Za týmto účelom a výhradne so súhlasom odberateľa, môžu nahliadnuť do fakturácie odberateľa,“ uviedla PR manažérka spoločnosti Hana Novotná.

Zároveň potvrdila, že firma obdržala žiadosť o poskytnutie podkladov, týkajúcich sa postupu obchodných zástupcov v obci Hrubý Šúr. „Avšak vzhľadom k skutočnosti, že v preverovanom období neuzatvorila v tejto obci naša spoločnosť ani jeden zmluvný vzťah, nedomnievame sa, že by došlo k akémukoľvek porušeniu povinností našej spoločnosti, ako dodávateľa komodít,“ uzavrela Novotná.

© energia.sk