Vysoké distribučné poplatky za energie sa nepáčia ani vláde. Zasahuje

Množstvo sťažností na zvýšenie fixných poplatkov za distribúciu plynu i distribúciu elektriny v pôsobnosti SSE-Distribúcia musela riešiť vláda. Predmetné rozhodnutia ÚRSO sa majú zrušiť. Samotný úrad ale svoje zlyhanie nevidí.


František Čupr (predseda predstavenstva SSE-D) a Jozef Holjenčík (predseda ÚRSO)

Zatiaľ čo ÚRSO až dosiaľ odkazovalo na zníženie štatistických priemerov pri cenách energií a upozornenia na zvýšenie zálohových predpisov úrad označoval za špekulácie a hystériu, po silnej kritike na strednom Slovensku a zásahu vlády je všetko inak.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bezprecedentne zruší ním schválené fixné poplatky za distribúciu elektriny, ktoré sú platné pre rok 2017 v pôsobnosti spoločnosti SSE-distribúcia. Potvrdil to dnes predseda úradu Jozef Holjenčík, ktorého k takémuto kroku vyzval premiér Robert Fico. Ten musel čeliť kritike starostov miest a obcí zo stredného Slovenska kvôli drahším cenám elektriny.

Regulačný úrad je podľa premiéra pripravený v rámci tzv. autoremedúry (opravy vlastného rozhodnutia) stiahnuť svoje rozhodnutia, pokiaľ ide o poplatky pri distribúcii elektriny v pôsobnosti SSE – Distribúcia aj o tarify stanovené SPP-Distribúcii pri odbere plynu.

Predseda Združenia dodávateľov energií (ZDE) Michal Hudec potvrdil, že zásadne vyššie náklady za energie majú od začiatku tohto roka nielen mnohé domácnosti, ale tiež mestá prevádzkujúce kryty civilnej ochrany, spoločenstvá vlastníkov bytov prevádzkujúce výťahy na samostatných odberných miestach, veľkí výrobcovia tepla z plynu a ďalšie skupiny odberateľov.

„Úrad zvážil požiadavky vlády s tým, že je možné prehodnotiť túto štruktúru taríf. V spolupráci so SSE-Distribúcia budú prehodnotené tarify a nájdeme riešenie tak, aby bol zachovaný avizovaný pokles cien, ale aby sa vytvoril dostatok priestoru pre odberateľov optimalizovať si kapacitu ističa,“ uviedol dnes predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. „Proces zahájime bezodkladne. Možno už zajtra,“ spresnil pre náš portál.

Hlasná kritika má odozvu

V praxi má dôjsť k stiahnutiu vystavených záloh a vystaveniu nových. No ten, kto zálohy odberateľom vystavuje je dodávateľ, nie distribútor. „Tam bude potrebná diskusia a dohoda a s dodávateľom,“ uviedol šéf predstavenstva SSE-Distribúcia František Čupr. Zmena sa však má týkať iba municipalít, v prípade domácností ostáva platba za odberné miesto tak, ako doteraz.

Od začiatku roka sa zvýšila fixná zložka za distribúciu elektriny zo 60 % na 80 %. Povinnosťou distribútora je zarezervovať takú kapacitu, akú požaduje odberateľ. Podľa SSE-Distribúcia však využívanie sústavy nebolo efektívne. Mnohé obce alebo mestá využívajú veľké ističe, ale ich odber tomu nezodpovedá. „Napríklad odber municipality, ktorý zodpovedá spotrebe jednoizbového panelákového bytu, má istiaci prvok stredne veľkej priemyselnej fabriky,“ uviedol Čupr.

K postupnému navýšeniu fixnej zložky podľa Holjenčíka došlo v roku 2015 aj v pôsobnosti Východoslovenskej distribučnej a v roku 2009 Západoslovenskej distribučnej. Ako doplnil, na strednom Slovensku sa pristúpilo k nárazovej zmene, lebo SSE-distribúcia menila akcionárov a „nebolo s kým rokovať“.

Z podnikateľského pohľadu podľa Čupra autoremedúra nepredstavuje riziko. „Pre nás ako podnikateľský subjekt je to neutrálna správa. V novej regulačnej perióde nám regulované výnosy viac menej stagnujú,“ poznamenal.

Holjenčík: Nejde o zlyhanie ÚRSO

Predseda ÚRSO vyhlásil, že za svojimi krokmi si stojí. Podľa neho úrad počas prípravy regulačnej politiky avizoval, že bude klásť dôraz na fixnú zložku ceny za distribúciu elektriny, presadil to aj do cenových vyhlášok, hoci v rámci pripomienkovania viaceré subjekty upozorňovali na negatívne dopady.

Jozef Holjenčík nepovažuje vzniknutú situáciu za zlyhanie ÚRSO. „Nie, nemyslím si,“ uviedol.

Reagovať musel tiež na kritiku, či nejde o zásah do nezávislosti regulačného úradu. „Nie je to celkom tak. Premiér vyslovil želanie ako predseda vlády, či je možné s týmto stavom niečo robiť. My sme našli riešenie ako sa to dá spraviť, ale nie je to tak, že pán premiér nám nadiktoval čo máme robiť.“

Premiér Fico po rokovaní vlády vyhlásil,  že pokiaľ nebudú prijaté rozhodnutia, ktoré by napravili tento stav, vláda využije „silu legislatívy“.

Kritika z radov opozície i koalície

O desiatke podnetov od občanov, ktoré potvrdzujú dramatický nárast cien za energie, hovorí aj opozičná strana SaS. „Zákazníci nevedia, čomu majú veriť, či tomu, čo počujú od Roberta Fica a Jozefa Holjenčíka, alebo tomu, čo stojí na rozpise platieb,“ uviedol poslanec a člen hospodárskeho výboru Karol Galek.

„Tvrdiť, že ľudia by si mali optimalizovať ističe a cenové rozhodnutie vydať iba pár dní pred koncom roku, je to isté, ako keď vlakom zmenia grafikon, a ľuďom to povedia až po tom, čo im ušiel vlak. Navyše, nie každý má možnosť zníženia kapacity ističov,“ dodal Galek.

Varovanie ale zaznelo aj z úst predsedu parlamentu. „Je to jasný odkaz tým, ktorí mohli špekulatívne konať, aby dosiahli určitú výhodu,“ odkázal predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) šéfovi ÚRSO a podnikateľom zo skupiny EPH, ktorá kontroluje spoločnosť SSE.

Voči tomuto vyhláseniu sa však EPH okamžite ohradil s tým, že odmieta byť účelovým nástrojom politických bojov na Slovensku a verejné škandalizovanie.

Hovorca Daniel Častvaj uviedol, že povolené výnosy (tržby a distribučná marža) v regulačnom období 2017 – 2021 distribučných spoločností riadených EPH sú podstatne nižšie ako v minulosti. Naopak zdôraznil, že SSE-D „nesie na svojich bedrách preukázané, nevyplatené historické dlhy  za deficitnú tarifu za prevádzku systému, ktorou sa odberatelia majú skladať na obnoviteľné zdroje energií a podporu domácej ťažby uhlia vo výške približne 230 miliónov eur“.

Hoci sa aktuálne pozornosť zameriava na mestá a obce na území SSE-Distribúcie, resp. distribučné poplatky pri plyne, zabudnúť netreba ani na to, že ÚRSO na konci decembra 2016 stanovilo novú výšku tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia všetci odberatelia elektriny a dotujú ňou OZE, KVET i uhlie. Úrad ju navýšil o 3,30 €/MWh. Viac sa dočítate v našom staršom článku.

Tajomné prepočty

Liberálni poslanci zo strany SaS vyzvali predsedu ÚRSO, aby zverejnili svoje modelové prepočty prípadov, v ktorých cena elektriny poklesne. Od ministra hospodárstva zase žiadajú zverejnenie prepočtov a dát, koľkých sa vyššie ceny energií nedotknú a koľkým sa, naopak, výrazne zvýšia.  

Aj náš portál oficiálne požiadal úrad o zverejnenie metodiky a dát na základe, ktorých ÚRSO stále tvrdí, že celkové ročné náklady za dodávku elektriny sa domácnostiam v roku 2017 znížia o 4,3 % a za dodávku plynu o 2,6 %. Zároveň sme v našich otázkach pripomenuli, že na jar 2015 uskutočnil sériu kontrol u distribútorov elektriny, ktoré boli zamerané „na preverenie správnosti a pravdivosti údajov a parametrov vchádzajúcich do metodiky výpočtu taríf a cien elektriny na rok 2015“, avšak dosiaľ nie sú známe výsledky. Na túto otázku nám úrad neodpovedal. 

Taktiež v minulom roku sa uskutočnila rozsiahla kontrola majetku distribučiek, kvôli ktorej dostal úrad do svojho rozpočtu dodatočných 1,8 milióna eur. Napriek niekoľkým všeobecným záverom stále neboli zverejnené presnejšie výsledky týchto kontrol. Podľa hovorcu ÚRSO ale úrad o záveroch danej kontroly informoval dostatočne podrobne. 

Zaujímali sme sa aj o to, akou formou môžu odberatelia odmietnuť schválené a predpísané fixné poplatky, ako to ÚRSO avizovalo vo včerajšom oznámení. Napokon, väčšina zraniteľných odberateľov má uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu, ktorá zahŕňa aj poplatky za distribúciu. Ani na túto otázku sme z ÚRSO, ktoré sa pasuje do pozície ochrancu domácností, jasnú odpoveď nedostali.

„Poukazovanie na nastavenie zálohových platieb odvádza pozornosť od skutočného problému, ktorým je celkový, spravidla ročný náklad konkrétneho odberateľa na zabezpečenie si elektriny alebo plynu do svojho odberného miesta,“ upozornil predseda ZDE Michal Hudec. „Celkový náklad sa vypočíta podľa parametrov odberného miesta, ročného odberu, a to na základe cien distribúcie, ktoré schválil ten istý regulačnú úrad. Problém je, že mnohým odberateľom celkové náklady na elektrinu alebo plyn medziročne dramaticky narastú a odberateľ ich vo vyúčtovaní bude musieť znášať bez ohľadu na to, či sa zálohové platby upravia alebo nie - zjednodušene, na konci dňa ich musí doplatiť tak či tak.“

Michal Hudec doplnil, že zálohové platby sa nestanovujú svojvoľne, ale na základe predpokladanej spotreby energie podľa aktuálnych cenníkov aj distribučných spoločností a predpokladaných celkových ročných nákladov odberateľa.

Združenie žiada zrušiť platnosť nových cenových vyhlášok, vykonať detailnú analýzu stavu legislatívy ovplyvňujúcej prostredie energetiky aj zmeny vo vedení ÚRSO.

Zmena ističa

„Úrad pristúpil k optimalizácii tarifných štruktúr preto, aby si odberatelia uvedomili potrebu zvažovať, či skutočne hodnota ich ističa, respektíve výška rezervovanej kapacity, zodpovedá reálnym potrebám pri odbere elektriny. Na Slovensku je totiž mnoho miest a obcí, kde majú odberatelia prehnanú rezervovanú kapacitu, čo potom spôsobuje problémy v sústave a vytvára nedostatok rezervovanej kapacity pre nových odberateľov,“ tvrdil ešte včera regulátor.

Pri kritike nových distribučných poplatkov ÚRSO argumentoval tým, že zmena je „výzva pre samosprávy, malé podniky, sociálne zariadenia, ktoré nemajú predstavu, ako sú pripojené a aké majú rezervy, aby sa začali o znižovanie svojich nákladov za energie zaujímať“.

Pokiaľ ale ide o potenciálnu zmenu ampérickej hodnoty ističa pred elektromerom, je treba dodať, že nejde o úplne jednoduchý či automatický krok. Výmena ističov vyžaduje napríklad podanie žiadosti prevádzkovateľovi distribučnej siete. Riskovať zníženie ampérickej hodnoty ističa v budovách s výťahmi kvôli nižším distribučným poplatkom sa nemusí vyplatiť a v závere môže byť bezpečnostným hazardom. Mohlo by sa totiž stať, že pri plnej záťaži pri rozbehu výťahu zareaguje hlavný istič a ľudia zostanú zaseknutí vo výťahu.

Plyn: Štatistické zníženie a faktické zvýšenie

Do vysvetľovania novej situácie a komunikácie s dotknutými odberateľmi sa v dôsledku medializácie rozhodol vstúpiť aj distribútor plynu. Nová štruktúra taríf za distribúciu plynu je pritom známa z vyhlášky ÚRSO už od konca septembra 2016 a presné ceny boli schválené už koncom októbra.

Podľa SPP-Distribúcia odberateľom plynu v kategóriách D1 a D2, ktorých je asi 1,1 milióna a plyn používajú na varenie a ohrev vody, poklesne poplatok za distribúciu približne o 4 % oproti minulému roku. Typický odberateľ z kategórie D3, ktorý ho využíva aj na vykurovanie a jeho ročná spotreba plynu bude 3052 m3, zaplatí distribučný poplatok o 1,05 eura mesačne viac ako vlani (cca o 1,1 % mesačne viac). Obdobné percentuálne navýšenie uvádza SPP-D aj pri typickom zákazníkovi kategórie D4 s ročnou spotrebou 5651 m3.

Na problém s platbami za distribúciu plynu sme na našom portáli upozorňovali už v článku z 9. novembra 2016. Na ÚRSO sme posielali otázku, či úrad zanalyzoval u koľkých odberných miest v domácnostiach dôjde k zvýšeniu poplatkov za distribúciu plynu a či zohľadnil dopad zavedenej zmeny štruktúry taríf na bytovky s vlastnou plynovou kotolňou (ročná spotreba plynu cca 320 000 kWh, po novom v tarifnej skupine 8), ktoré teraz na distribučných poplatkoch za plyn ročne zaplatia až o 1250 eur viac. Strohá odpoveď hovorcu ÚRSO znela: „Tarify za distribúciu plynu plne rešpektujú schválenú regulačnú politiku a príslušnú platnú legislatívu.“

K dispozícii pritom máme list od spoločnosti Innogy, v ktorej odberateľov upozorňuje na to, že dochádza k nárastu cien distribúcie o cca 10 % v závislosti od tarifnej skupiny. V prípade vyššie špecifikovanej bytovky s plynovou kotolňou sa odhadovaná cena oproti minulému roku zvýšila o 43 %.

Komisia situáciu sleduje

S otázkou ohľadom možného zásahu do nezávislého rozhodovania ÚRSO sme sa obrátili aj na Európsku komisiu. „Komisia je v kontakte so slovenskými úradmi,“ uviedla pre náš portál Nicole Bockstaller z komunikačného oddelenia EK pre oblasť energetiky a klímy.

Na otázku v akom stave je aktuálne prešetrovanie možnej nesprávnej transpozície smerníc 3. energetického balíka, na ktoré náš portál upozornil vo februári 2016, Bockstaller dodala, že EK uskutočňuje systematické kontroly nesúladu legislatívy všetkých členských štátov EÚ-28 vrátane Slovenska, pričom sa zameriava najmä na ustanovenia o unbundlingu, nezávislosti a právomocí národného regulátora a ochranu spotrebiteľov.

© energia.sk

Komunikační partneri

Odborní partneri