V roku 2015 výroba elektriny na Slovensku klesla, spotreba stúpla

Podľa predbežných údajov prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa minulý rok na Slovensku vyrobilo asi 26,8 TWh. Celková spotreba prekročila 29,2 TWh. Zaznamenal sa rekordný objem dovozu elektriny.

Zatiaľ predbežné údaje spoločnosti SEPS o celkovej spotrebe a výrobe elektriny na Slovensku v roku 2015 ukazujú, že na našom území sa vyprodukovalo viac než 26,8 terawatthodín (TWh) elektriny. Pri porovnaní s potvrdenými údajmi za predchádzajúci rok to znamenalo pokles o viac než 428 gigawatthodín (GWh).

Celková spotreba elektriny vrátane prečerpávacích vodných elektrární sa naopak zvýšila na viac ako 29,2 TWh, čo znamenalo medziročný nárast o viac než 858 GWh.

Bilančné saldo sa viac než zdvojnásobilo na úroveň 2 388 GWh. Elektriny sme oveľa viac doviezli než vyviezli. Jediný mesiac, kedy vlani vývoz elektriny zo Slovenska prekonal jej dovoz, bol máj 2015.

Vývoj zásobovania SR elektrinou v rokoch 2010 až 2015 (v GWh)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Celková výroba

27 720

28 135

28 393

28 590

27 254

26 826

Celková spotreba

28 761

28 862

28 786

28 681

28 355

29 214

Bilančné saldo

-1 041

-727

-393

-91

-1 101

- 2 388

Zdroj údajov: MH SR, SEPS; Poznámky: 2015* predbežné údaje; záporná hodnota salda znamená dovoz

Ministerstvo hospodárstva vo svojej správe o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny vydanej v júli minulého roka predpovedalo medziročný nárast celkovej spotreby elektriny v tomto roku o 2 %. Odhad tohtoročnej celkovej spotreby bol relatívne presný, a to vo výške 28,9 TWh. Predpoklad výroby elektriny pre rok 2015 však bol značne nadhodnotený - očakávala sa na úrovni 28 TWh.

Vyšší dovoz však automaticky neznamená, že by sme neboli schopní pokryť domácu spotrebu vlastnými zdrojmi, ktoré sú na území Slovenska inštalované. Výsledok bilančného salda za rok 2014 vysvetľovalo ministerstvo predovšetkým nesúladom medzi cenou elektriny na trhu, ktorú znížil hlavne vysoký podiel dotovanej elektriny z obnoviteľných zdrojov, a cenou primárnych zdrojov na jej výrobu, resp. výškou prevádzkových nákladov na strane zdrojov. Aj preto účastníci trhu radšej využívali možnosť nákupu elektriny v zahraničí za výhodnejšie ceny.

© energia.sk