Regulačný úrad začal zverejňovať ceny energií na burze

Regulačný úrad začal zverejňovať prehľad cien elektriny a plynu na burzách, ktoré sú relevantné pre stanovenie maximálnych regulovaných cien domácnostiam a malým podnikom. Chce tým posilniť informovanosť odberateľov.

V snahe informovať odberateľov o aktuálnych cenách komodít na svetových trhoch, ktoré tvoria približne polovicu nákladov na energiu, dnes Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal zverejňovať vývoj vybraných cien elektriny na obchodovanej na pražskej burze a cien plynu na nemeckej burze.

Úrad zdôraznil, že dodávatelia elektriny a plynu pre domácnosti teraz dostávajú priestor ukázať, či a ako konkurenčná súťaž medzi nimi skutočne stláča cenu elektriny a plynu nadol.

Zdroj: ÚRSO

Pri plyne si dnes slovenské domácnosti môžu vybrať spomedzi 16 dodávateľov, elektrinu im môže dodať takmer dvadsiatka firiem. Podľa spoločnosti energy analytics si však vlani trojica tradičných dodávateľov elektriny udržala spoločný podiel takmer 66-percentný podiel  na trhu. Dominantný dodávateľ plynu SPP mal podiel na trhu vo výške asi 56 %.

Regulačný úrad stanovuje maximálnu cenu, ktorú dodávatelia pri domácnostiach a malých podnikoch nemôžu prekročiť, firmy však môžu zákazníkom ponúknuť nižšiu cenu.

„Ak výrazne klesnú ceny komodít na svetovom trhu, chceme, aby sa takto vytváral väčší tlak na dodávateľov a svojim odberateľom ponúkli výhodnejšiu ponuku. Tieto dáta poslúžia ako domácnostiam, tak aj firmám,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Ceny komodít sa budú publikovať v mesačných intervaloch na webstránke úradu.

Do koncovej ceny energií takisto vstupujú regulované sieťové poplatky (tarify za prenos/prepravu a distribúciu), poplatky za systémové služby a dane. V prípade elektriny sú to aj dotácie na obnoviteľné zdroje a kogeneráciu a tiež podpora ťažby a spaľovania domáceho lignitu či odvod na vyraďovanie jadrových elektrární.

© energia.sk

Komunikační partneri

Odborní partneri