ÚRSO rok mýlilo verejnosť s cenami na burze

Lepšia informovanosť odberateľov o cenách elektriny na burze regulačnému úradu nevyšla. Na svojom webe dlho zverejňoval graf, ktorý mnohých skôr poplietol než im pomohol.

V apríli 2016 začal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejňovať burzové ceny elektrickej energie a plynu. Vtedajší predseda úradu Jozef Holjenčík tvrdil: „Tieto dáta poslúžia ako domácnostiam, tak aj firmám.“ Zraniteľní odberatelia mali vďaka nim získať lepší prehľad o aktuálnych cenách komodít a tlačiť na dodávateľov, aby medzi sebou súťažili a ponúkali nižšiu než úradom stanovenú maximálnu cenu.

V skutočnosti ale ÚRSO na avizovanej podstránke nezverejňoval graf s cenou relevantnou pre zraniteľných odberateľov, t.j. aritmetický priemer denných cien ročného produktu F PXE SK BL CAL-t, ale spotový mesačný priemer, ktorý do regulovaných cien nijako nevstupuje. Respektíve - používa sa len pri výpočte ceny za dodávku poslednej inštancie, ku ktorej dochádza vo výnimočnom prípade krachu dodávateľa a  automatickom prevzatí postihnutých spotrebiteľov jedným z troch tradičných dodávateľov.

Pred týždňom (12.3.) tlačová agentúra SITA a prostredníctvom nej mnohé iné médiá informovali, že regulátor sa prerátal, ceny na burze sú iné a domácnosti môžu očakávať vyššie ceny elektriny aj plynu. Odkazovali pritom práve na údaje zverejnené regulačným úradom.

Až 14. marca 2017, t.j. takmer rok po, pribudol na webstránku ÚRSO graf s cenou komodity používanou pre výpočet maximálnej ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky, konkrétne na budúci rok 2018.

Staršiu verziu webstránky (napr. zo 6.3.2017) s mylnými údajmi či nesprávne uvedenou platnou vyhláškou, a jej aktuálnu verziu je možné si porovnať prostredníctvom snímky z vyrovnávacej pamäte Google.

Komplexný prehľad?

ÚRSO tvrdí, že nezverejňoval nesprávne dáta, len iné a dlho bližšie nešpecifikované, pod ktorými upozornil, z čoho sa regulované ceny vypočítavajú.

„Úrad na svojom webovom sídle zverejňoval grafy s cenami elektrickej energie na mesačnej báze F PXE SK BL M, ktoré poskytovali komplexný prehľad o vývoji cien. Navyše, pod grafom bolo upozornenie, že pre určenie maximálnej ceny elektriny pre domácnosti pre rok t v zmysle platnej vyhlášky je rozhodujúci aritmetický priemer denných cien produktu F PXE SK BL CAL-t za obdobie od 1.1. do 30.6. roku t-1,“ uviedol pre náš portál hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Na otázku, čí podnet inšpiroval ÚRSO k doplneniu druhého grafu, hovorca úradu potvrdil, že „po nesprávnej interpretácii údajov niektorými médiami a v záujme cielenejšej informovanosti odberateľov sa úrad rozhodol zverejňovať aj grafy s aritmetickým priemerom denných cien produktu F PXE SK BL CAL-t.“

Dvojnásobná cena zatiaľ nehrozí

Dlhoročný odborník na obchodovanie s elektrinou Ján Pišta, ktorý pôsobí v poradenskej spoločnosti JPX s.r.o., dôsledne sleduje vývoj veľkoobchodných cien a vytvára ich predikcie, pre náš portál uviedol: „Čisto hypoteticky: nejaký menší dodávateľ, ktorý nemá celkom rozhľad, čo je čo, mohol byť tými grafmi zavedený. Rovnako mohli byť uvedení do omylu podnikatelia a odberatelia v domácnostiach, ktorí na stránkach ÚRSO sledovali ich pravidelné zverejňovanie.“

Vysvetlil, že dosiaľ zverejňovaná mesačná cena má sezónny charakter. „To znamená, že na jej výšku má vplyv aktuálne obdobie roka. Na jar klesá na svoje minimá a počas zimy dosahuje maximá.“

Ján Pišta upozornil: „Ak niekto od januára tohto roka sledoval na zavádzajúcom grafe zverejňovanom na stránkach ÚRSO hodnoty blížiace sa 50 EUR/MWh a vedel, že pre rok 2017 je platná cena základného pásma 26,9339 EUR/MWh, mohol dostať obavu, že budúcoročná cena vzrastie takmer na dvojnásobok.“

Zároveň ale dodal, že ÚRSO na svojich stránkach spätne zverejňuje aj číselnú hodnotu polročného aritmetického priemeru PXE, z ktorej sa počíta regulovaná cena pre domácnosti a podniky, a táto hodnota bola vždy správna.

© energia.sk

Komunikační partneri

Odborní partneri