Slovenské elektrárne si požičali 60 miliónov eur

Dominantný výrobca elektriny na Slovensku si požičal 60 miliónov eur. Pokryje nimi financovanie svojich bežných firemných aktivít. Slovenským elektrárňam nový úver poskytla medzinárodná banka, v ktorej má hlavné slovo Rusko.

Slovenské elektrárne (SE) získali novú 7-ročnú pôžičku vo výške 60 miliónov eur. Poskytla im ich Medzinárodná investičná banka (IIB) so sídlom v Moskve.

Banka zdôraznila, že ide o jej „najväčší, vlajkový investičný projekt na Slovensku“, ktorý je súčasťou strategického rozvoja jej akcionárov v oblasti energetiky. IIB mala elektrárňam poskytnúť najlepšie podmienky v rámci medzinárodného tendra. Pôžička nie je určená na špecifický účel. Spoločnosť, ktorej akcionárom sú EPH a Enel (spolu 66 %) a Slovenská republika prostredníctvom ministerstva hospodárstva (34 %), ju použijú na svoje bežné fungovanie.

„Plánuje sa, že Slovenské elektrárne alokujú získané prostriedky na financovanie všeobecných korporátnych zámerov, vrátane exportno-importných operácií s členskými štátmi banky,“ uviedla IIB.

SE vlani zvýšili svoj zisk, medziročne až o 377 %. Zisk spoločnosti za rok 2016 stúpol na 114,4 miliónov eur, hoci jej tržby klesli o 6 % na 2,126 miliardy eur. Podľa výročnej správy mala spoločnosť ku koncu minulého roka dlhodobo úročené pôžičky vo výške takmer 1,3 miliardy eur a krátkodobé úvery a pôžičky za takmer 1,24 miliardy eur.

V júni 2014 napríklad elektrárne získali termínovaný úver v hodnote 870 miliónov eur od ruskej Sberbank. 

Kto je nový veriteľ SE?

Medzinárodná investičná banka bola založená v roku 1970 a jej členskými štátmi sú Bulharsko, Česko, Kuba, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Vietnam. Podiel Slovenska na splatenom základnom imaní banky je 6,86 %. Najväčší podiel takmer 48 % má Ruská federácia. Banka ale nie je na sankčnom zozname finančných inštitúcií, ktorý odsúhlasila Európska únia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a ruskou anexiou Krymu. 

Banka poskytuje úvery najmä pre stredné a veľké podniky. Od apríla 2015 sídli v Bratislave jej regionálne zastúpenie.

Za posledné roky prekročili pôžičky IIB pre firmy zo Slovenska sumu 120 miliónov eur. V decembri 2014 napríklad banka podpísala zmluvu o pôžičke vo výške 30 miliónov eur so spoločnosťou Tatravagónka Poprad. Sumou 25 miliónov eur sa tiež spolupodieľala na syndikovanej pôžičke v celkovej výške 1,78 miliardy eur pre Slovak Gas Holding. Ide o ďalšiu firmu z portfólia EPH, prostredníctvom ktorej drží menšinový podiel a manažérsku kontrolu v SPP Infrastructure a ovláda tak skladovanie, prepravu aj distribúciu plynu u nás.

© energia.sk