Rozpočet dostavby Mochoviec sa navýši, prekročí 4,6 miliardy eur

Akcionári Slovenských elektrární na mimoriadnom valnom zhromaždení schválili navýšenie rozpočtu dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce o 830 miliónov eur. Celkové investičné náklady projektu tak predstavujú 4,63 miliardy eur.

Taliansky Enel a zástupcovia ministerstva hospodárstva SR sa dnes dohodli na navýšení investičných nákladov projektu dostavby nových blokov Mochoviec z 3,8 miliardy eur na 4,63 miliardy eur.

„Tieto zdroje budú použité z prostriedkov Slovenských elektrární, ktoré si zoberú úver,“ vysvetlil po zasadnutí valného zhromaždenia minister hospodárstva Pavol Pavlis.

„Verím, že to bude konečná suma. Aj keď musím uviesť príklad, že vo Fínsku sa stavia jadrová elektráreň, ktorá dnes už navýšila svoj pôvodný rozpočet o dvojnásobok vzhľadom na opatrenia po nešťastí vo Fukušime,“ poznamenal Pavlis.

Vyjadril sa aj k možným sankciám Enelu za oneskorenie projektu: „Akcionárska zmluva nepripúšťa nejaké sankcie."

„Na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu budeme prijímať aj opatrenia, ktoré z tejto strany vzídu. Nerád by som predbiehal závery tejto správy,“ dodal.

„Dnešné rozhodnutie reflektuje dôležitosť dostavby tretieho a štvrtého bloku Mochoviec tak pre slovenskú ekonomiku a takmer 10.000 ľudí, ktorí majú vďaka projektu prácu, ako aj pre samotné Slovenské elektrárne. Rád by som využil túto príležitosť na potvrdenie záväzku Slovenských elektrární a skupiny Enel dokončiť elektráreň,“ uviedol Luca D'Agnese, generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

Vyššia kontrola, jednohlasné schvaľovanie zmlúv

Akcionári tiež schválili súbor 14 opatrení na posilnenie manažmentu a riadenia projektu, ktoré majú eliminovať možné riziko prerušenia alebo zastavenia prác na projekte a súvisiacich negatívnych dopadov.

Zvýši sa kontrola použitých finančných prostriedkov s cieľom poskytnutia práva na schvaľovanie hlavných zmlúv projektu a ich dodatkov minoritnému akcionárovi spôsobom, ktorý bude vyžadovať jednomyseľné schválenie v predstavenstve a pre všetky ostatné zmluvy týkajúce sa činností nevyhnutných pre realizáciu projektu nad limit 2 miliónov eur z hľadiska účelnosti vynaloženia týchto financií.

„Všetky faktúry, všetky zmluvy nad 2 milióny eur budú kontrolované s tým, že sa budú na predstavenstve odsúhlasovať  jednohlasne, teda aj so súhlasom slovenskej aj talianskej strany,“ uviedol Pavlis.

Podľa nového schváleného harmonogramu sa má 3. blok Mochoviec spustiť do komerčnej prevádzky v novembri 2016, štvrtý blok o rok neskôr.

To sú aj lehoty platnosti stavebného povolenia a posúdenia vplyvov na životného prostredie (EIA). Podľa ministra nehrozí ich vypršanie, ak sa splnia stanovené definitívne termíny.

Pozitívny prístup nového vedenia Enelu

„V týchto rozhovoroch sme neotvárali témy, ktoré sú spojené s uzatvorením privatizácie, doplatkov alebo súdnych sporov. Bol som milo prekvapený pozitívnym prístupom pána Staraceho,“ poznamenal minister Pavlis na adresu generálneho riaditeľa Enelu Francesca Staraceho, ktorý študoval jadrovú fyziku.

„Témou jeho štátnic boli reaktory typu VVER, ktoré v živote nevidel. Teraz sa po prvý raz pôjde pozrieť do Mochoviec, kam som ho pozval na kontrolný deň. Tým, že budeme ďalej komunikovať, budeme hovoriť aj o ďalších témach,“ povedal Pavlis, ktorý očakáva tento prístup aj do budúcna.

Dva nové bloky dokážu pokryť 26 % domácej spotreby elektriny. Slovenské elektrárne tiež zdôraznili, že Mochovce budú prvou elektrárňou svojho druhu v Európe, ktorá splní všetky post-fukušimské požiadavky na nové elektrárne.

Podľa nezávislej analýzy, ktorú si spoločnosť nechala vypracovať, dostavba už pozitívne prispieva k slovenskému HDP. Odhadový prínos pre štátny rozpočet je približne 550 miliónov eur a do projektu je priamo zapojených približne 100 slovenských firiem.

Minister hospodárstva zdôraznil skúsenosti slovenskej strany s výstavbou, prevádzkou i vyraďovaním jadrových elektrární.

Podľa záverov dnešného valného zhromaždenia sa do procesu zapoja slovenskí manažéri, ktorí majú s podobnými projektmi dlhoročné skúsenosti. Odsúhlasil sa aj Riadiaci výbor pre projekt dostavby, kompetencie Manažéra dohľadu nad projektovým riadením a tiež nový zmluvy so spoločnosťou Škoda JS, ktorá by mala byť orgánom nezávislého posúdenia projektu.

Greenpeace: Ide o zbytočný projekt

Environmentalisti rozhodnutie akcionárov kritizujú a ďalšie navýšenie rozpočtu projektu považujú za dôkaz o nezmyselnosti investovania do jadrovej energetiky. „Vláda nedokáže nájsť 300 miliónov eur na oddlženie nemocníc, peniaze na platy zdravotných sestier, zlepšenie financovania školstva alebo zvýšenie dôchodkov. Ale ďalších 282 miliónov eur z verejných zdrojov pre kamarátov z jadrového priemyslu odklepne bez problémov,“ reagoval koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

„Ak sa elektrárňam niekedy Mochovce podarí dostavať, tak z hľadiska energetiky pôjde o zbytočný projekt. Slovensko je v súčasnosti na približne rovnakej úrovni výroby a spotreby elektriny. Takže celý výkon Mochoviec pôjde na vývoz, a to sa bude diať za dumpingové ceny. V EÚ je totiž prebytok elektriny a trhová cena je výrazne nižšia než budú elektrárne za mochoveckú elektrinu potrebovať inkasovať. Projekt sa tak stane raz a navždy stratový. Profitovať z toho budú zahraniční zákazníci, ale škodu budú niesť obyvatelia Slovenska, ktorým zostane na krku problém rádioaktívneho odpadu,“ dodal Široký.

História výstavby

Výstavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach začala v roku 1986. V roku 1990 došlo k útlmu realizácie stavebných prác, následne sa do roku 2007 na stavbe vykonávali najmä konzervačné  a ochranné práce na budovách, konštrukciách a vybraných zariadeniach.

V roku 2006 bol zavŕšený privatizačný proces Slovenských elektrární, pričom v zmluve bol zakotvený záväzok dostavby 3. a 4. bloku Mochoviec. Tie mali byť pôvodne spustené do prevádzky v novembri 2012 a 2013.

© energia.sk