Problémy s elektrinou môžu mať v lete Taliani a Poliaci

Podľa prognostikov v ENTSO-E budú elektrárne na Slovensku schopné pokryť letné špičky v dopyte aj zaistiť bezpečné dodávky. V prípade potreby máme k dispozícii dostatočné kapacity pre dovoz elektriny. Potenciálne ťažkosti v čase nepretržitých horúčav očakávajú v susednom Poľsku aj Taliansku.

„V letnom výhľade 2017 pre Slovensko nie je identifikované žiadne riziko adekvátnosti. Očakávaný výrobný výkon bude dostatočný na uspokojenie predvídaných špičiek dopytu toto leto a zaistenie náležitej úrovne bezpečnosti dodávok za normálnych podmienok,“ uviedla Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) vo svojom výhľade na toto leto.

V júli môžeme byť pokojní aj v prípade vážnych podmienok. V auguste by síce mohli nastať komplikácie, ale Slovensko disponuje dostatočnými cezhraničnými kapacitami pre dovoz elektriny. Keďže regulačné kapacity sú na rovnakej úrovni ako vlani, ENTSO-E v tejto oblasti neočakáva v lete žiadne kritické obdobia.

Zdroj: ENTSO-E Summer Outlook 2017

Leto je tradične obdobím pre pravidelné odstávky elektrární kvôli údržbe, pričom podstatné sú najmä veľké bloky jadrových elektrární. V Bohuniciach aktuálne finišuje odstávka na bloku 4, ktorá začala 18.5. Oproti pôvodnému plánu bola predĺžená, aktuálne do stredy. Generálna oprava na 3. bloku v Bohuniciach má začať budúci týždeň. V Mochovciach sa odstávka na 1. bloku uskutočnila už na jar, 2. blok sa má odstaviť až v októbri.

Taliani sa zapotia

ENTSO-E ale varuje, že v prípade vlny horúčav je potrebné dôsledne monitorovať dostupnosť kapacít v Taliansku a Poľsku.

Kvôli vysokým teplotám by mali Taliani vyrovnanú bilanciu medzi výrobou a spotrebou elektriny sledovať takmer celé leto, ale obzvlášť od polovice júna do konca júla. Dôvodom je znížený výkon elektrární v severnej a strednej časti krajiny kvôli odstávkam a možné obmedzené toky elektriny.

Taliansky prevádzkovateľ prenosovej sústavy Terna už naplánoval protiopatrenia, napr. reakcie na strane dopytu či dočasnú reaktiváciu zavretých elektrární, ale riziko podľa ENTSO-E pretrváva.

Poľsko v pozore

Poľsku síce nehrozia výpadky v podvečerných hodinách, na ktoré ENTSO-E svoju prognózu dostatočnosti výkonu tradične robí, ale problémy hrozia v poobednom čase. Špička spotreby v Poľsku totiž nastáva medzi 13.-14. hodinou a v krajine je len zanedbateľné množstvo solárnych elektrární, ktoré by mohli tento výrobný deficit zmierniť.

V susednom Nemecku sú síce v danom čase dostupné solárne zdroje, ale kvôli neplánovaným tokom bude dovoz elektriny obmedzený. Na synchrónnom profile s Nemeckom, ČR a Slovenskom bude podľa poľského operátora sústavy PSE k dispozícii len asi 200 MW. Použiť síce môže niekoľko nápravných opatrení, či už na strane spotreby alebo zvýšenie možností pre dovoz, avšak situácia z augusta 2015 podľa ENTSO-E potvrdila, že to nemusí stačiť.

Kvôli vysokým teplotám a suchu vtedy dramaticky klesla hladina riek a nebolo možné dochladzovať zariadenia v uhoľných elektrárňach, ktoré trebalo odstaviť. Veľké priemyselné podniky mali obmedzené dodávky elektriny a havarijná výpomoc poľskej sústave sa poskytovala aj zo slovenských výrobných rezerv.

V snahe riešiť problém s nedostatočným výkonom chce Poľsko zaviesť kapacitný trh. Realitou sa mal stať už v tomto roku, avšak takýto mechanizmus podlieha schváleniu zo strany Európskej komisie, ktorá stanovila niekoľko podmienok. Musí byť dočasný, opodstatnený, otvorený pre všetky technológie a aj pre výrobcov z iných členských štátov tak, aby nebránil súťaži na trhu ani cezhraničným tokom a zbytočne nepredražoval účty odberateľov.

Environmentálne organizácie odhadli, že po zavedení kapacitného trhu v dosiaľ uvažovanej podobe by sa ceny elektriny priemernej poľskej domácnosti zvýšili asi o 30 eur ročne.

© energia.sk