Priplatíme si za elektrinu?

V týchto dňoch sa rozhoduje o tom, koľko budú v budúcom roku platiť domácnosti a malé podniky za elektrinu. Časť dodávateľov už požiadala regulátora o nové maximálne ceny, iní zatiaľ analyzujú ekonomické parametre. Vývoj na burze síce predpovedá zdražovanie, posledné slovo ale má ÚRSO.

Elektrina v roku 2018 by mohla byť pre Slovákov drahšia. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tento týždeň oznámil, že silová elektrina, ktorá tvorí tretinu koncovej ceny, na veľkoobchodných trhoch dlhodobo rastie. Verejnosť ale zároveň ubezpečil, že maximálne využije dostupné regulačné nástroje, aby sa nepriaznivý vývoj príliš neodrazil na účtoch pre zraniteľných odberateľov.

Cena komodity vstupuje do výpočtu nákupnej ceny elektriny pre dodávateľov. ÚRSO ju vypočíta ako aritmetický priemer denných cien na pražskej burze za obdobie prvých šiestich mesiacov predchádzajúceho roka. Kým pre tento rok sa rátalo s východiskovou cenou komodity takmer 27 EUR/MWh, pohyby na burze spôsobili, že v roku 2018 sa tento parameter navýši na 32 EUR/MWh.

Úrad je povinný zohľadňovať oprávnené požiadavky účastníkov trhu. Každý dodávateľ musí predložiť svoj návrh pre maximálne ceny len na prvý rok regulačného obdobia (2017 – 2021). Právo začať cenové konanie mu zákon zaručuje aj v ďalších rokoch, ale iba za predpokladu, že sa zmenili relevantné ekonomické parametre. Úrad potvrdil, že takéto požiadavky na stole eviduje, počet dodávateľov však tají. „ÚRSO momentálne s regulovanými subjektmi rokuje, o priebehu a výsledku cenových konaní bude ÚRSO informovať až po ich finálnom ukončení,“ povedal pre náš portál hovorca Radoslav Igaz. 

Z prieskumu nášho portálu vyplýva, že väčšina subjektov je aktuálne v štádiu prepočítavania vstupov a dopadov. „SPP v súčasnosti analyzuje ekonomické parametre pre výpočet ceny za dodávku elektriny a na ich základe sa rozhodne, či podá návrh na zmenu regulovaných cien,“ reagoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Podanie návrhu nám potvrdila spoločnosť Magna Energia. Ďalší alternatívny dodávateľ, firma Slovakia Energy, sa tak chystá urobiť v najbližších dňoch.

Najväčší dodávateľ elektriny ZSE potvrdil, že spoločnosť zatiaľ návrh na zmenu cenového rozhodnutia nepodala. 

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. bude cenové návrhy na dodávku elektriny pre rok 2018 zasielať v zmysle platnej legislatívy, na konci mesiaca október,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti SSE Michaela Krivá.

Šéf obchodu VSE Miroslav Kulla zdôraznil, že dodávateľ nedokáže ovplyvniť nárast ceny komodity na burzách a je preto nevyhnutné premietnuť ho aj do cien. Takéto zvýšenie nepovažuje za dramatické, u drvivej väčšiny zákazníkov sa podľa neho prejaví zvýšením ceny okolo jedného až dvoch eur mesačne. „V porovnaní s inými tovarmi a službami každodennej spotreby, ktoré v uplynulom roku vzrástli omnoho viac, sa z prípadného zvýšenia ceny elektriny robí strašiak a je vnímané prehnane citlivo,“ poznamenal pre náš portál Kulla.

Cenové konanie môže ÚRSO začať aj sám z vlastného podnetu. Pred mesiacom Ľubomír Jahnátek na rokovaní hospodárskeho výboru informoval, že analytici úradu prehodnocujú aj výšku poplatkov za prenos a distribúciu a nevylúčil, že niektoré „dobre kŕmené ukazovatele“ sa môžu zredukovať.

Veľkou neznámou ešte zostáva výška tarify za prevádzkovanie systému. Tá by mala pokryť garantované doplatky výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov a prostredníctvom kombinovanej výroby a zároveň zohľadniť korekcie nákladov dsitribútorov elektriny spred dvoch rokov.

© energia.sk
Zdroj grafu: ÚRSO