Priemerná cena elektriny posledné roky klesala

Pokles ceny silovej elektriny približne o tretinu významne pomohol k tomu, že koncová cena elektriny sa posledné roky znižovala. Ak by domácnosti nevynakladali stále väčšou sumou na dotácie pre elektrinu z OZE či uhlia, mohli platiť ešte menej.

Priaznivý vývoj komodity na burze aj pokles väčšiny regulovaných sieťových poplatkov prispeli k tomu, že v posledných piatich rokoch sa znížila cena elektrickej energie, ktorú platili slovenské domácnosti. Vyplýva to zo štatistických údajov zverejnených regulačným úradom (ÚRSO).

Štruktúra priemernej ceny elektriny pre domácnosti (€/MWh)

2016

2015

2014

2013

2012

Rozdiel 2012 - 2016

Silová elektrina

41,5910

42,5324

47,9520

57,7470

62,8

- 21,209

Tarifa za prevádzkovanie systému (k 31.12. roka)

22,90

21,82

21,82

16,02

15,7

+ 7,20

Tarifa za systémové služby

7,05

7,70

7,92

7,95

7,33

- 0,28

Náklady dodávky a primeraný zisk

6,5195

6,4741

6,359

6,2496

6,486

+ 0,0335

Distribúcia el. bez strát

34,8386

34,9638

35,63

36,2380

35,7168

- 0,8782

Straty z distribúcie el.

7,6677

7,9099

7,9876

10,08319

11,3784

- 3,7107

Prenos el. vrátane strát

4,7353

4,6217

5,2599

5,63819

5,1714

- 0,4361

Národný jadrový fond (k 31.12. roka)

3,21

3,21

3,20

3,15

3,07

+ 0,14

Koncová cena za dodávku el. pre domácnosti

128,5122

129,2319

136,1285

143,0759

147,6526

- 19,1404

Zaokrúhlená cena vrátane DPH vo výške 20 %

154,22

155,08

163,35

171,69

177,18

- 22,96

Zdroj údajov: ÚRSO

Kvôli zavedenému systému mal ale rast doplatku a tarify za prevádzkovanie systému, prostredníctvom ktorej spotrebitelia dotujú výrobu z obnoviteľných zdrojov, kombinovanú výrobu i ťažbu a spaľovanie domáceho hnedého uhlia, ale opačný efekt. Kedysi zanedbateľná položka dnes tvorí asi 15 % koncovej ceny.

Silová elektrina samostatne je síce najväčšou časťou v koláči, po pripočítaní ceny za straty sa ale posledné dva roky stala distribúcia fakticky najdrahšou zložkou koncovej ceny elektriny. Vlani domácnosti distribútorom elektriny za ich služby zaplatili viac než 42 eur za megawatthodinu dodanej elektriny.

* plus daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %
 
Zdroj údajov: ÚRSO

ÚRSO sleduje výšku a zloženie priemerných cien elektriny. K zníženiu individuálnych výdavkov na elektrinu môžu významne prispieť samotní odberatelia, a to najmä aktívnymi opatreniami smerujúcimi k poklesu spotreby, napríklad výmenou starých spotrebičov a elektroniky alebo obmedzením využívania stand-by režimu, vlastnou výrobou časti elektriny napríklad v strešných fotovoltických zariadeniach a tiež zmenou dodávateľa energie, prípadne vyrokovaním si výhodnejších podmienok u dlhoročného dodávateľa.

Ako sme nedávno upozornili, ďalšie údaje publikované regulačným úradom potvrdzujú, že veľkoobchodná cena elektriny posledné mesiace stúpla. To sa prejaví aj vo vzorci, ktorý ÚRSO používa pre výpočet maximálnej ceny za dodávku domácnostiam. Ak dôjde k zmene platných cenových rozhodnutí, hrozí že v budúcom roku si za elektrinu priplatíme.

© energia.sk