Poplatky na vyraďovanie atómiek ohrozujú Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne požadujú zmeny v zákone o Národnom jadrovom fonde, chcú nižšie poplatky. Inak vraj môžu skončiť aj v konkurze.


Bohumil Kratochvíl (Slovenské elektrárne) na jadrovom fóre ATOMEXPO 2017. Foto: energia.sk

Český holding EPH vstúpil do Slovenských elektrárni v lete minulého roka. Z pohľadu odbornosti považuje predseda predstavenstva firmu za kvalitne nastavenú. „Čo sa musí v Slovenských elektrárňach zmeniť je kultúra, ktorá podľa môjho presvedčenia nie je v tejto chvíli poplatná tomu, čo by sme potrebovali, ale je skôr naviazaná do histórie,“ povedal Bohumil Kratochvíl slovenským novinárom na jadrovom fóre ATOMEXPO 2017 v Moskve. Jeho organizátorom je ruská štátna korporácia Rosatom. 

Záujem sa podľa neho sústredí len na dostavbu AE Mochovce. Upozornil ale, že podnik v súčasnosti prevádzkuje štyri bloky v dvoch existujúcich atómkach v Mochovciach a Jaslovských Bohunciach. „Pozeráme sa na to, akým spôsobom znížiť náklady, pretože v tejto chvíli sme na hranici rentability,“ zdôraznil.

Zadný palivový cyklus ako bremeno

Nový akcionár spustil racionalizačné opatrenia. Podľa Kratochvíľa primárne nesúvisia s prepúšťaním ľudí, ale s nákladmi mimo výrobnej sféry. „Meníme nastavenie organizačnej štruktúry. Z môjho pohľadu má príliš veľa riadiacich úrovní. Nebude to o počtoch ľudí a nákladoch na pracovnú silu, ale pôjde skôr o racionalizáciu v súvisiacich oblastiach. Napríklad zadnom palivovom cykle.“

Podnik rokuje so štátom o novele zákona o Národnom jadrovom fonde (NJF). „Ak by zostal zákon v súčasnej podobe, tak by poslal Slovenské elektrárne do konkurzu, pretože tie poplatky, ktoré by vyplývali z novely ako takej, by sme za súčasných podmienok neboli ďalej schopní platiť. Čiže sa bavíme o iných variantoch, bavíme sa o tom, ako zadný palivový cyklus zlacnieť,“ doplnil.

Príčinou pokrivený trh s elektrinou

Podľa Kratochvíla by sa elektrárňam uľavilo, keby sa povinnosť platieb do NJF odložila až do spustenia nových mochoveckých blokov. „To by nám pomohlo v období dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce. Poplatky by sme splatili až v čase, keď budú nové bloky v prevádzke,“ vysvetlil ďalej.

Šéf Slovenských elektrární argumentuje situáciou na trhu s elektrinou „V čase, keď stála elektrina 60  alebo dokonca 90 eur za megawatthodinu nebol vôbec problém poslať niekam 10 či 20 miliónov navyše. Dnes tu už ten problém je,“ uzavrel. 

Vyraďovanie atómiek a historický dlh

Úlohou NJF je hromadiť prostriedky pre vyraďovanie atómových elektrární a nakladanie s jadrovými materiálnymi a rádioaktívnymi odpadmi. Do roku 1994 sa financie na tento účel nezhromažďovali a vznikol tak historický dlh.

Fond má dva primárne zdroje. Prvým je spomínaný poplatok od Slovenských elektrární. Skladá sa z fixnej časti (za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu) a variabilnej časti (vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok). Tieto peniaze sa hromadia na samostatných účtoch jednotlivých atómových elektrární a sú určené na vyraďovanie tých istých blokov. V  minulom roku elektrárne odviedli do fondu celkovo 60,185 miliónov eur,

Druhým hlavným zdrojom NJF je špeciálny odvod vyberaný prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a distribučných sietí (prostredníctvom dodávateľov elektriny) od všetkých spotrebiteľov elektriny – domácností, malých i veľkých podnikov.

© energia.sk