Na Slovensku sa vlani spotrebovalo rekordne veľa elektriny

Celková spotreba elektriny na Slovensku v roku 2016 prekročila 30 TWh, čo je dosiaľ historicky najvyššia úroveň. Zároveň sme vyrobili 27,4 TWh elektriny.

Nové údaje Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy ukazujú, že vlani sa na Slovensku spotrebovalo najviac elektriny od roku 1983. Dovtedy siahajú záznamy prevádzkovateľa siete. Prekročila sa hranica 30 terawatthodín.

Zdroj: SEPS

Koncová spotreba elektriny za minulý rok, ktorá sa použila pre fakturáciu systémových taríf, ale dosiahla len úroveň cez 21,7 TWh. Celkovú brutto spotrebu ale zvyšuje vlastná spotreba elektrární či elektrina potrebná v prečerpávacích vodných elektrárňach.

Najviac elektriny sa tradične spotrebúvalo v zimných mesiacoch, najmä v januári a decembri 2016.  Naopak v júli a auguste výroba prekročila úroveň spotreby.

Objem vyrobenej elektriny v minulom roku prekročil 27,4 TWh. Slovenské elektrárne ako dominantný producent z toho pokryl až 69 %, keď vo svojich zdrojoch vyrobil 18,9 TWh elektriny.

Naša prenosová sústava potvrdila svoj významný tranzitný charakter. Bilančné saldo dosiahlo úroveň 2,65 TWh v prospech dovozu. Elektrina k nám tiekla najmä z Českej republiky a Poľska, vyvážali sme ju predovšetkým do Maďarska.

Vývoj zásobovania SR elektrinou v rokoch 2010 až 2016 (v GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Celková výroba

27 720

28 135

28 393

28 590

27 254

27 191

27 452

Celková spotreba

28 761

28 862

28 786

28 681

28 355

29 548

30 103

Bilančné saldo

- 1 041

- 727

- 393

- 91

- 1 101

- 2 357

- 2 651

 

Zdroj údajov: SEPS (záporná hodnota salda znamená dovoz)

Na Slovensku je registrovaných asi 2600 zariadení na výrobu elektriny a takmer 2,519 milióna odberných miest.

Elektrinu dodáva celkovo až 186 dodávateľov. Regulovaným odberateľom, ktorí podliehajú maximálnym cenám stanoveným zo strany ÚRSO, ale dodáva elektrinu len časť z nich. V prípade domácností je to asi 40 firiem. Malým podnikom s ročnou spotrebou do 30 000 kWh za všetky odberné miesta ju poskytuje asi 100 dodávateľov.

S postupným rastom celkovej spotreby elektriny sa počíta aj do budúcna. V roku 2021 ju ministerstvo hospodárstva predpokladá na úrovni 32,2 TWh.

© energia.sk

Komunikační partneri

Odborní partneri