Na Slovensku opäť úradujú energetickí šmejdi

Nekalé praktiky podomových predajcov energií sú späť. Východoslovenská energetika v poslednom období registruje tisíce podnetov od svojich zákazníkov, ktorým zaklopali na dvere obchodníci a predstavili sa pod falošnou identitou. Na zvýšenú opatrnosť upozorňuje odberateľov taktiež regulačný úrad.

Nečestné praktiky spojené s podomovým predajom elektriny a zemného plynu hlásia na Slovensku návrat. Negatívne skúsenosti z posledných mesiacov intenzívne počuť od zákazníkov spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE). K najčastejšej metóde zavádzania patrí predstavenie sa obchodníka pod falošnou identitou. „Od zákazníkov, ktorí nás už požiadali o pomoc, vieme, že niektorí predajcovia sa uchýlili aj k tomu, že si nechajú vyrobiť dokumenty či identifikačné karty s naším logom,“ upozornil obchodný riaditeľ VSE Miroslav Kulla.

Spotrebitelia sú zavalení nepravdivými informáciami o tom, že VSE končí svoju činnosť alebo mení svoje obchodné meno, prípadne mení akcionára, ktorým je medzinárodný koncern RWE. „Zákazníkom preto odporúčame, aby nás v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovali na bezplatnej Linke bezpečného predaja a overili si poskytované informácie,“ dodal Kulla.

Šéf VSE zároveň upozorňuje, že firma momentálne nemá v teréne žiadnych podomových predajcov elektriny. Zákazníkov môžu navštíviť iba energetickí poradcovia, ktorých príchod je však vždy ohlásený a v dohodnutom termíne.

Pred energetickými šmejdmi varuje aj ÚRSO

Na pokračujúci trend prípadov nekalých praktík pri podomovom predaji elektriny alebo zemného plynu upozorňuje aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na vyhrotený boj firiem o zákazníkov podľa úradu doplácajú dôverčiví ľudia, obeťami takýchto podvodov sú predovšetkým seniori.

V minulom roku doručili odberatelia na regulátora celkom 512 podnetov. V aktuálnom roku (do 24. marca) ich bolo zatiaľ 130, ale ich počet sa neustále zvyšuje. Najviac z nich sa týkalo spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, v ktorej už preto prebieha kontrola úradu.

Obchodní zástupcovia pri uzatváraní zmlúv často používajú rôzne manipulačné metódy s cieľom uviesť zákazníka do omylu. Podľa hovorcu ÚRSO Radoslava Igaza sa pomerne často uchyľujú k tomu, že sa predstavia ako zamestnanci "slovenských plynární či elektrární" a vyžiadajú si výpisy a faktúry za elektrickú energiu a plyn, čím získajú čísla odberných miest.

Ďalším spôsobom zavádzania je klamlivá informácia, že ich pôvodný dodávateľ ukončil činnosť a všetkých odberateľov prevezme nová firma a v prípade, že s ňou teraz neuzavrú zmluvu, môžu zostať bez dodávok energií.

„Tvrdia, že podpisom zmluvných formulárov získava zákazník lacnejšie energie, nič sa pre neho nezmení, iba faktúra mu bude chodiť od iného subjektu, prípadne, že uzatvára iba „predbežnú zmluvu“, avšak obchodný zástupca úmyselne zamlčí skutočnosť, že na základe splnomocnení, ktoré odberateľ udelí pri podpisovaní zmluvy dôjde k vypovedaniu ich pôvodnej zmluvy,“ upozornil regulačný úrad minulý týždeň. Navyše tiež zástupcovia zámerne manipulujú s pojmami dodávateľ a distribútor, čím vyvolávajú u zákazníkov pocit, že podpis zmluvy je formalita.

Oklamaný odberateľ si zvyčajne až neskôr uvedomí, že po návšteve obchodného zástupcu bude nasledovať vypovedanie jeho zmluvných vzťahov s pôvodným dodávateľom a zmena dodávateľa. Svojím konaním sa tak môže vystaviť aj zmluvnej pokute, ktorá sa pohybuje v stovkách eur.

V prípade, že má zákazník akékoľvek pochybnosti o výhodnosti zmluvy, ktorú podpísal s podomovým predajcom energií, zo zákona má právo ju bezplatne vypovedať do 14 pracovných dní a to aj bez uvedenia dôvodu.

Načo si dať pozor?

  • Nechajte si čas na rozmyslenie. Poznajte viazanosť vašej zmluvy s vaším dodávateľom a zmeňte dodávateľa iba na základe racionálnej úvahy
  • Overte si totožnosť predajcu. Nevpúšťajte do svojich domácností podozrivých predajcov, vždy žiadajte, aby sa legitimovali
  • Dôkladne si preštudujte zmluvu. Zmluvy či tlačivá ani tie tzv. „predbežné“ nikdy nepodpisujte v rýchlosti a unáhlene, ale dajte si čas na rozmyslenie, aj niekoľko dní a ak je to potrebné, poraďte sa aj s rodinou či známymi

ÚRSO vydal informačnú tiež brožúru Užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti. Nájdete ju na tomto linku.

Dá sa predávať aj slušne?

Dôsledná ochrana práv odberateľov je jednou z priorít činnosti ÚRSO v súčasnom aj nadchádzajúcom regulačnom období. Nekalé praktiky niektorých firiem navyše škodia nielen spotrebiteľom, ale tiež „slušnejším“ dodávateľom elektriny a plynu.

Spoločnosti, ktoré sú členmi Združenia dodávateľov energií, sú povinné dodržiavať etický kódex. Okrem iného sa zaväzujú zdržať konania, ktoré môže vzbudzovať zameniteľnosť člena s iným účastníkom trhu, odberateľom musia poskytovať pravdivé, úplné a aktuálne informácie o situácii na trhu, konať transparentne a zrozumiteľne.

© energia.sk