Kto vlani vyfasoval najväčšie pokuty od ÚRSO?

Regulačný úrad v roku 2016 udelil pokuty v sume takmer 350 tisíc eur. Dve najvyššie dostali dodávatelia elektriny a plynu.

„Úrad v roku 2016 uložil regulovaným subjektom 172 pokút v celkovej výške 349 350 eur,“ uviedol pre náš portál hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Najväčším previnilcom bola spoločnosť Slovakia Energy, ktorá v júni dostala pokutu vo výške 100 tisíc eur za celkovo 15 rôznych druhov priestupkov. Úrad pritom vychádzal z kontroly za roky 2015 a 2016. Delikty sa týkali včasného nedoručovania konečného vyúčtovania platieb, nevracania preplatkov, chýbajúcich informácií o vyhodnotení štandardov kvality a neuhrádzania kompenzácií poškodeným, nezasielania akceptačných listov pri zmene dodávateľa atď. Za podobné prešľapy už bola táto firma potrestaná pokutou aj v roku 2015.

Druhú najvyššiu pokutu dostala spoločnosť innogy Slovensko (predtým RWE Gas). Úradníci u nej našli 16 rôznych priestupkov, avšak rozsiahla kontrola sa vzťahovala na obdobie 2013 – 2016. Problémom bolo nedoručovanie konečného vyúčtovania, nesprávna fakturácia u novopripojených domácností, nezasielanie akceptačných listov pri zmene dodávateľa, včasné nevrátanie preplatku, dlhšia splatnosť vyúčtovacích faktúr či vyúčtovacieho obdobia, neuhrádzanie kompenzačných platieb, zmena dodávateľa bez platných zmlúv, chýbajúci údaj o POD kóde odberného miesta na vyúčtovaniach i elektronické evidovanie sťažností domácností a ich predkladanie regulátorovi.

Pred koncom minulého roka im ÚRSO uštedril sankciu v úhrnnej výške 25 tisíc eur.

Ďalšie vysoké pokuty vo výške 20 tisíc eur dostali vlani dve bratislavské firmy – Bratislavská vodárenská spoločnosť a OLO.

Historicky najvyššiu pokutu vo výške 1 milióna eur dostal v roku 2013 dnes už neexistujúci dodávateľ Energetické Centrum. Jeho zákazníkov, práva i povinnosti pár mesiacov po udelení sankcie prevzal práve minuloročný hriešnik Slovakia Energy.

Preskupenie síl a záujmu

V porovnaní s predvlaňajším rekordným počtom pokút (až 469) sa regulačný úrad v roku 2016 aspoň v kvantite pokút vrátil k svojmu „bežnému“ množstvu. Napokon, zamestnancov úradu i externých spolupracovníkov pohltila rozsiahla kontrola u distribútorov elektriny a plynu.

Hoci si od nej vedenie úradu i premiér Robert Fico ešte v lete 2015 sľubovali zníženie poplatkov, už koncom minulého roka bolo jasné, že distribučná zložka koncovej ceny plynu i elektriny pôjde hore. Zmätky sa v januári naplno prejavili na zálohových faktúrach, výsledkom ktorých bola intervencia vlády, zmeny cenových rozhodnutí i vyhlášky v elektroenergetike, odstúpenie dlhoročného šéfa úradu Jozefa Holjenčíka i aktuálna novelizácia zákona o energetike.

Rozpočet nafúknutý o 1,8 milióna eur, štedré odmeny za metodiku, znalecké a iné odborné posudky, pomocnú administratívu či posúdenie priebehu kontroly advokátom, vyšli z pohľadu prínosu pre spotrebiteľa nazmar. Prehľad o majetku a výsledkoch kontrol tiež zostal zahalený tajomstvom – k dispozícii ho má maximálne tak ÚRSO a jednotlivé distribučky.

© energia.sk