Koľko emisií CO2 v roku 2016 vypustili podniky?

Množstvo emisií CO2, ktoré vlani vyprodukoval priemysel a energetika na Slovensku, medziročne opäť trochu stúpli. V Európe naopak mierne klesli, predovšetkým v Litve. Emisie sa darí znižovať najmä pri výrobe elektriny.

Zdá sa, že slovenské priemyselné fabriky, elektrárne i teplárne, ktoré sú zaradené do európskeho systému pre obchodovanie s emisiami (EÚ ETS), vlani opäť vypustili o niečo viac emisií oxidu uhličitého. Naznačujú to predbežné údaje za minulý rok zverejnené Európskou komisiou, ktoré do konca marca nahlásilo 110 zariadení. Dohromady mali vypustiť cez 21 miliónov ton CO2.

Zdroj údajov: EC Union Registry; * predbežné dáta

Všetky najväčšie prevádzky svoje overené emisie už nahlásili. Najviac CO2 tradične vypustila spoločnosť U.S. Steel Košice – cez 8,8 mil. ton, čo predstavovalo nárast oproti roku 2015 o viac ako 220 tisíc ton CO2. Pokles o takmer 290 tisíc ton CO2 naopak zaznamenala elektráreň Nováky, kde mali byť odstavené dva nezmodernizované bloky. Ak by v novembri nereštartovali 3. blok ENO B3, mohol byť pokles ešte výraznejší.

Medziročné zvýšenie emisií CO2 v roku 2016 zaznamenali aj cementárne v Rohožníku a Turni nad Bodvou, tepláreň a petrochémia v bratislavskom Slovnafte, elektráreň Vojany, kompresorová stanica vo Veľkých Kapušanoch aj Žilinská teplárenská.

Prehľad vypustených a bezplatne pridelených kvót v posledných rokoch u top 20 znečisťovateľov ovzdušia podľa objemu vypustených emisií oxidu uhličitého v roku 2016 (v tonách CO2) nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Názov prevádzky

Verifikované emisie 2016

Alokované kvóty 2016

Verifikované emisie 2015

Alokované kvóty 2015

Verifikované emisie 2014

Alokované kvóty 2014

U.S. Steel Košice

8 867 366

6 075 671

8 646 638

6 190 422

8 962 739

6 304 029

Slovenské elektrárne - Uhoľná elektráreň Nováky

1 854 213

52 778

2 143 125

95 357

2 077 299

109 387

Rafinéria Slovnaft Bratislava

1 097 457

1 139 893

1 145 821

1 161 259

991 575

1 182 405

Duslo Šaľa

984 059

722 369

1 098 236

735 909

861 598

749 309

CRH Cementáreň Rohožník

949 271

782 836

801 642

797 509

820 485

812 032

Tepláreň CMEPS (areál Slovnaft)

752 803

26 675

660 975

30 488

572 846

34 441

Považská cementáreň Ladce

519 922

481 179

566 753

490 199

572 658

499 125

Slovenské elektrárne - Uhoľná elektráreň Vojany

448 783

2421

390 409

2765

375 483

3122

Carmeuse Vápenka Slavec

386 010

385 507

402 664

392 733

393 619

399 885

Tepláreň Košice

370 382

141 815

429 166

177 379

446 297

217 740

Slovnaft Petrochemicals

347 951

266 003

327 779

271 008

250 126

275 963

CRH Cementáreň Turňa nad Bodvou

323 045

393 783

286 099

401 164

232 664

408 469

CEMMAC Horné Srnie

291 400

283 371

299 683

288 682

332 244

293 939

Slovalco Žiar nad Hronom

291 160

252 893

297 246

257 639

289 472

262 336

Eustream - Kompresorová stanica Veľké Kapušany

284 353

109 032

177 924

124 616

150 949

280 786

SMZ Jelšava

257 250

472 004

304 070

480 851

330 204

489 607

Žilinská teplárenská

248 398

67 336

240 430

83 457

195 785

101 571

OFZ Istebné

237 403

211 248

239 924

215 208

223 117

219 128

Bukóza Energo Hencovce

200 038

343 460

213 140

349 765

229 081

356 071

Slovintegra Energy Levice

169 273

22 921

174 104

26 187

174 941

29 560

Zdroj údajov: EC Union Registry

Väčšina z uvedených prevádzok si musela kvóty dokúpiť, niektoré ale mohli na bezplatne pridelených povolenkách zarobiť.

V systéme EÚ ETS je tiež zaregistrovaný jeden slovenský prevádzkovateľ lietadiel – Travel Service. Vlani vypustil 14 524 ton CO2, čo bolo o tretinu menej než v roku 2015. Stále to však presahovalo objem bezplatne alokovaných kvót (12 065 kusov).

Celoeurópske dáta

Celkovo stihlo Bruselu overené emisie nahlásiť 10 716 otvorených zariadení v EÚ ETS z 31 krajín (EÚ-28 + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko), ktoré spolu vlani vypustili 1,73 miliardy ton CO2.

„Perličkou bolo francúzske zariadenie (Yara France - Usine D'Ambes), ktoré za minulý rok nahlásilo emisie v objeme 52 miliónov ton CO2 oproti 63 tisícom z roku 2015. Neskôr popoludní Európska komisia opravila chybné dáta a 52 930 668 ton CO2 bolo nahradených 54 597 tonami CO2,“ uviedol Daniel Ošťádal zo spoločnosti Vertis. Po vyhodnotení správnych dát verifikované emisie za rok 2016 medziročne klesli o 1,5%.

„Okolo definitívnych dát však panuje neistota, jednak kvôli nepresnosti pochádzajúcej z Francúzska, ale aj kvôli očakávaniam finálnych čísel od zvyšných 2038 zariadení,“ dodal Ošťádal.

Cena emisných povoleniek sa minulý rok pohybovala okolo 5 eur. Britská mimovládna organizácia Sandbag upozornila, že objem nadbytočných kvót v EÚ ETS sa vlani dostal nad 3 miliardy ton CO2. Zásadnú reformu systému aj priškrtenie maximálneho ročného stropu preto považuje za absolútne nevyhnutné.

Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, najväčší nárast emisií CO2 zaznamenali Estónsko (+ 13 %) a Írsko (+ 11 %). Naopak najvýznamnejší pokles sa zaregistroval v Litve (- 48 %) a na Malte (- 28 %).

Spomedzi jednotlivých sektorov najvýznamnejšie zníženie o 4 % oproti roku 2015 zaznamenala produkcia elektriny, a to najmä vďaka poklesu výroby v uhoľných elektrárňach. Emisie z priemyslu, ktorý vypustil až 42 % CO2 zo zariadení v EÚ ETS, klesli len asi o 0,2 %. Vzrástli napríklad u chemického a kovospracujúceho priemyslu. Medziročný nárast o takmer 8 % sa zaznamenal aj pri leteckej preprave, ktorá je súčasťou systému obchodovania s povolenkami od roku 2012.

V Európe je v prevádzke 280 uhoľných elektrární a teplární, najviac z nich v Nemecku a Poľsku. Vlani boli zodpovedné za 39,2 % celkových emisií v ETS.

Emisie z uhoľných elektrární sa znížili až o 11 %, najmä vďaka medziročnému poklesu vo Veľkej Británii (- 58 %), Španielsku (– 27 %) a Grécku (– 21%). Hlavným dôvodom radikálneho poklesu v Británii je zavedenie, resp. zdvojnásobenie uhlíkovej dane – prevádzkovatelia platia minimálnu cenu na úrovni 18 libier za tonu CO2 (cca 15 €/t CO2). Naopak v susednom Česku vypustili takmer všetky uhoľné elektrárne viac oxidu uhličitého.

Zmenu v emisiách oxidu uhličitého zariadení spaľujúcich čierne alebo hnedé uhlie v Európe nájdete v tejto interaktívnej mape.

© energia.sk