Jahnátek: Energetická chudoba nepatrí na ÚRSO

Riešenie problému energeticky chudobných sa podľa šéfa regulačného úradu nepohlo ďalej ani o milimeter. Realizáciu koncepcie nepovažuje Ľubomír Jahnátek za agendu ÚRSO. Rokovania s dotknutými rezortmi sa preto začnú odznova.

Problematika energetickej chudoby je dlhé roky zanedbávanou témou. Podľa zákona o regulácii je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) povinný na začiatku každého regulačného obdobia predložiť aktualizáciu koncepcie na jej riešenie. Súčasný predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek má však v tejto veci odlišný názor. „Problém energetickej chudoby vôbec nepatrí na ÚRSO. My nie sme legislatívec, nemáme žiadne výkonné zložky,“ reagoval na otázku nášho portálu. „Problém energetickej chudoby súvisí s chudobou ako takou, lebo tí ľudia, ktorí sú chudobní, majú problém aj s platením energií,“ vysvetlil ďalej.

Zatiaľ jedinú verziu koncepcie vypracoval ÚRSO v roku 2014. Aktualizovaný návrh materiálu sa v tomto roku dostal do medzirezortného pripomienkového konania, ale verejnosť sa s jeho obsahom zatiaľ nemala možnosť zoznámiť.  Podľa Jahnátka sa správa, ktorú vznikla ešte pod vedením jeho predchodcu Jozefa Holjenčíka, nedala ďalej formálne použiť a označil ju len za „koncepciu z koncepcie“. „Vlastne sa to nepohlo ďalej ani o milimeter,“ šokoval šéf ÚRSO.

V auguste hovorca ÚRSO pre náš portál uviedol, že urýchlenie riešenia problému energetickej chudoby je jednou z priorít nového predsedu ÚRSO a koncepcia je vo fáze finalizácie.

Aktuálne šéf regulačného úradu tvrdí, že poveril podpredsedu ÚRSO, aby rokoval s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom financií a  Združením miest a obcí Slovenska. „Malo by sa podľa mňa začať odznova.“ „Je na škodu, že niektoré štáty majú tento problém aspoň čiastočne riešený a my sa tu zatiaľ ani nevieme dohodnúť, kto by to mal robiť. No ani v jednom členskom štáte to nerobil regulátor,“ uzavrel pre náš portál.

© energia.sk