Dodávateľa elektriny vlani zmenilo viac odberateľov

K zmene dodávateľa elektriny došlo vlani na 73 tisíc odberných miestach, čo bolo viac než rok predtým. Pri plyne sa zaznamenal pokles. Podiely tradičných dodávateľov na trhu posledné roky klesajú.

Najnovšie údaje ÚRSO za minulý rok potvrdzujú, že domácnosti vlani menili dodávateľa elektriny približne v rovnakej miere ako v roku 2015. Odberatelia mimo domácností boli podstatne aktívnejší.

Počet odberných miest, ktoré zmenili  dodávateľa elektriny

Kategórie odberateľov

2012

2013

2014

2015

2016

OM v domácnostiach

72 498

76 631

55 966

60 004

60 493

OM mimo domácností

10 587

20 308

12 100

10 274

12 515

Spolu

83 085

96 939

68 066

70 278

73 008

Zdroj údajov: ÚRSO

Takzvaný switching, ktorý vyjadruje mieru počtu odberných miest so zmenou dodávateľa elektriny k celkovému počtu odberných miest v uvedenom roku, tak vlani dosiahol úroveň 2,92 %, u malých a veľkých firiem sa dostal na úroveň 4,24 %.

Pri plyne sa počet zmien dodávateľa znížil, a to najmä v segmente domácností.

Počet odberných miest so zmenou dodávateľa plynu

Kategórie odberateľov

2012

2013

2014

2015

2016

Veľkoodberateľ

144

204

174

130

99

Stredný odberateľ

383

480

480

318

318

Maloodberateľ

5 415

5 676

5877

3 967

5 037

Domácnosti

131 385

88 028

58 081

45 827

41 577

Spolu

137 327

94 388

64 612

50 242

47 031

Zdroj údajov: ÚRSO

Switching pri plyne bol vlani najvyšší u stredných odberateľov (9,1 %) a najmenší u domácností (2,89 %).

Zmenšujúci sa záujem domácností, u ktorých regulačný úrad stanovuje maximálne ceny za dodávku, je možné odôvodniť najmä nepatrnými finančnými úsporami pri zmene dodávateľa. Ďalším faktorom sú aj prevládajúce zmluvy na dobu určitú s viazanosťou minimálne na dva roky.

To, ako sa za posledné roky vyvinuli podiely dodávateľov elektrickej energie na trhu v jednotlivých segmentoch, ilustrujú nasledujúce grafy ÚRSO (klikni pre zväčšenie).

© energia.sk