Brusel zadotuje ekologickejšiu dopravu na Slovensku

Z balíka takmer tri miliardy eur, ktoré majú smerovať na zlepšenie dopravy v EÚ, by sa asi 153 miliónov eur malo ujsť projektom na Slovensku. Skvalitniť sa má železničná doprava, pribudnú nabíjacie stanice pre elektromobily aj plničky na skvapalnený zemný plyn.

Európska komisia navrhla investovať 2,7 miliardy eur do 152 kľúčových dopravných projektov po celej Európe, ktoré prispejú k ekologickejšej a viac integrovanej mobilite v Európe. V zozname odporúčaných projektov, pri ktorých sa očakáva ešte finálne potvrdenie, je trinásť dopravných projektov zo Slovenska. Celková dotácia z tzv. Nástroja na prepájanie Európy (CEF) by mala prekročiť 153 miliónov eur.

Najviac peňazí by mali získať železnice, a to na dostavbu stanice a ďalšej infraštruktúry v okolí Žilini, modenizáciu trate na Záhorí, implementáciu GSM-R na východe Slovenska či zavedenie systému vlakového zabezpečenia ETCS v lokomotívach.

Brusel zároveň prispeje k zlepšeniu splavnosti na Dunaji alebo parametrov letovej prevádzky.

Financie poskytne aj na rozvoj alternatívnej energie v cestnej doprave – EK odporučila podporiť až päť projektov, v rámci ktorých sa pripravia štúdie pre vybudovanie siete nabíjacích staníc pre eletrické autá aj plniace stanice pre vozidlá na skvapalnený zemný plyn.

Stlačený i skvapalnený plyn

Suma takmer 16 miliónov eur by mala ísť na projekt fueLCNG, za ktorým stojí Slovenský plynárenský priemysel a spoločnosť Danube LNG. Spolu chcú rozšíriť sieť plničiek stlačeného zemného plynu (CNG) o 14 nových staníc umiestnených na strategických diaľničných úsekoch D1 a D2. Firmy odhadli náklady projektu na približne 20 miliónov eur.

Dnes je na Slovensku 11 verejných CNG staníc, z toho 9 prevádzkuje SPP. V rámci projektu sa popri výstavbe CNG plniacich staníc plánuje aj výroba LNG skvapalňovaním plynu a bioplynu a tiež vytvorenie pilotnej flotily asi 50 vozidiel na LNG. Viac informácií o projekte fueLCNG sa dočítate v tomto našom staršom článku.

Ďalší vybratý projekt LBG má podobný cieľ - produkciu skvapalneného plynu a výstavbu siete staníc, avšak s cezhraničným rozmerom, keďže sa má týkať krajín Vyšehradskej štvorky.

Na elektrinu od Tatier k Dunaju

Ľahší pohyb na slovenských cestách by však mali mať aj elektromobily, keďže finančnú injekciu z Bruselu majú dostať až tri projekty výstavby nabíjacích staníc. Nabíjačky - od klasických s pomalým nabíjaním (7 - 22 kW) po ultra rýchle (do 350 kW) - sa plánujú v rámci spoločného poľsko-slovenského projektu NCE-AdvancedEvNet, ďalšie v rámci nadnárodného projektu URBAN-E, ktorý chce prepojiť Bratislavu s mestami Ľubľana a Záhreb.

Brusel podporí aj medzinárodný projekt NEXT-E, za ktorým stojí šesť firiem vrátane veľkých koncernov ako MOL, E.ON, BMW či Nissan. Vďaka grantu takmer 19 miliónov eur by mohlo byť viacero čerpačiek zo skupiny MOL, do ktorej patrí aj Slovnaft, vybavených nabíjacími stojanmi pre elektromobily.

Konečné rozhodnutie o pridelení peňazí pre dopravné projekty, ktoré sa dostali do užšieho výberu, prijmú členské štáty EÚ a Komisia v priebehu júla.

© energia.sk