Brusel: Slovenské dotovanie uhlia môže narúšať trh

Ekologicky škodlivé dotácie pre uhlie, ktoré predražujú elektrinu všetkým spotrebiteľom, a náročné procesy pri pripájaní nových obnoviteľných zdrojov. Práve na tieto nedostatky poukázala Európska komisia vo svojom novom hodnotení Slovenska.

Brusel sa vo svojej každoročnej analýze hospodárskych a sociálnych výziev na Slovensku opäť dotkol slabín našej energetiky. Medzi tradične kritizované oblasti patrí nízka energetická účinnosť, vysoko energeticky náročné hospodárstvo aj drahá elektrina - hlavne pre veľkoodberateľov.

„Ceny elektriny pre priemyselných odberateľov sú najvyššie v regióne, a to aj napriek skutočnosti, že Slovensko má jednu z najnižších veľkoobchodných cien elektrickej energie v EÚ,“ zopakovala Európska komisia (EK). 

„Je pravda, že niektoré body sa v správe každoročne opakujú. Neznamená to, že sa v týchto oblastiach nič neudialo, naopak práve v spomínanej oblasti energetickej efektívnosti prišlo  za posledné obdobie k pozitívnemu vývoju. Problémy v mnohých oblastiach, ako napríklad dlhodobá nezamestnanosť či v energetike vysoká energetická náročnosť sa vzhľadom na svoju komplexnosť nedajú vyriešiť za pár mesiacov či v období 2-3 rokov,“ uviedla pre náš portál Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  

„Správa EK reaguje na vývoj za posledných 12-18 mesiacov. V oblasti energetiky je v porovnaní s minulými rokmi väčší dôraz na OZE a podporu hnedého uhlia,“ dodala.

Pochybné uhlie

Spomínané vysoké koncové ceny elektriny zahŕňajú viaceré subvencie - poplatok na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov  a vysoko účinnou kogeneráciou, ale tiež podporu ťažby a výroby elektriny z domáceho uhlia.

„Výkupná tarifa na podporu výroby elektrickej energie z domáceho uhlia má veľmi negatívny vplyv na životné prostredie, pretože sa ňou z veľkej časti kompenzuje znižovanie emisií dosiahnuté vďaka obnoviteľným zdrojom energie,“ tvrdí Komisia. Nepáči sa jej predovšetkým to, že vlani v septembri vláda rozhodla o predĺžení dotovania ťažby lignitu a jeho spaľovania v elektrárni Nováky až do roku 2030.

Kompenzácia nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia je pritom súčasťou tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia všetci spotrebitelia. Tu sa dočítate viac o predĺžení podpory pre uhlieo zvyšovaní súvisiaceho doplatku.

„Táto politika podporuje využívanie ekologicky škodlivých zdrojov energie a môže pôsobiť ako subvencia narúšajúca trh,“ uviedla Komisia. Je však otázne, či a v akej forme Brusel bude toto potenciálne skreslenie trhu riešiť.

„Po zverejnení správy je EK otvorená spolupráci s národnými orgánmi,“ reagovala Lívia Vašáková na otázku či medzi EK a Slovenskom prebieha komunikácia ako uvedené ´podozrenie´ urovnať.

„Komisia je v kontakte so slovenskými úradmi ohľadom opatrenia presadzujúceho produkciu elektriny z domáceho lignitu v elektrárni Nováky,“ uviedol pre náš portál hovorca EK Ricardo Cardoso.

Regulácia a stop-stav

Brusel sa opäť vrátil k téme netransparentnosti regulácie, hlavne vo vzťahu k OZE. V porovnaní s minuloročnými hodnoteniami však bola Komisia miernejšia. Prvýkrát však Brusel oficiálne poukázal na existujúci stop stav, ktorý trvá už viac než 2 roky.

„Komplexný a stále nepriehľadný regulačný rámec brzdí výrobu a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov. Pripájanie nových zdrojov do sústavy sa považuje za veľmi náročné. Tzv. „stop stav“ – správne rozhodnutie, ktoré v decembri 2013 prijali všetci traja prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav – zablokoval pripájanie nových zdrojov do sústavy,“ poznamenala Komisia v správe.

Na problematické zmeny v slovenských pravidlách týkajúcich sa OZE a prístupu do sústavy upozornil Brusel už koncom novembra.

© energia.sk