Aký vplyv majú finančné stimuly na predaj elektromobilov?

Nová štúdia Spoločného výskumného centra Európskej komisie sa zaoberala tým, aká je korelácia medzi finančnými stimulmi a predajom elektrických áut vo vybraných krajinách Európy.

Jednou z najväčších prekážok rozmachu elektromobility je ešte stále ich nedostatočná konkurencieschopnosť voči vozidlám so spaľovacími motormi. Z tohto dôvodu vlády podporujú rôzne formy finančných stimulov, od úplného či čiastočného daňového oslobodenia až po priame dotácie na nákup elektroáut. Z novej analýzy Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie vyplýva, že nastavenie týchto stimulov môže mať značný vplyv nielen na celkový predaj elektromobilov, ale aj na ich rozdelenie v jednotlivých segmentoch vozidiel.

Daňové oslobodenie alebo dotácia?

Analytici JRC urobili párové porovnanie celkových prevádzkových nákladov (TCO) s predajom elektrických vozidiel v 8 krajinách. To, ako rôzne druhy schém pomohli zvýšiť predaj elektroáut, skúmali vo Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Poľsku a Maďarsku.

Najprv boli zostavené porovnateľné dvojice elektromobilov a konvenčných vozidiel so spaľovacím motorom. Zo zistení analytikov je zrejmé, že vzťah medzi celkovými prevádzkovými nákladmi alebo TCO a predajom príslušného vozidla sa v rôznych segmentoch automobilov výrazne líši.

Za zásadné odhalenie možno považovať, že veľké elektrické vozidlá majú v porovnaní so svojím benzínovými ekvivalentmi nižšie celkové prevádzkové náklady. Charakterizujú ich taktiež vyššie čísla predajnosti a v porovnaní s  s menšími elektrickými autami vykazujú menšiu mieru citlivosti na výkyvy ceny.

Jazdiť na elektrinu v Nórsku je výhodnejšie

Z výsledkov boli identifikované tri skupiny štátov podľa vplyvu finančných stimulov na kategóriu TCO a čísla predajnosti elektromobilov. V prvej skupine je Nórsko samotné, kde sú celkové prevádzkové náklady elektromobilov najnižšie. Dotácie pre čisto elektrické vozidlá sa tam pohybujú od 39 až 67 % z obchodnej ceny auta, v prípade plug-in hybridov je podpora od 17 do 23 %. 

Do druhej skupiny patria Holandsko, Francúzsko a Veľká Británia. Celkové prevádzkové náklady elektrických áut sú tam porovnateľné s ich konvenčnými verziami, ktoré poháňa benzín alebo diesel. V tejto trojici krajín osciluje podpora od 10 do 40 % z obchodnej ceny vozidla. Francúzska a britská schéma umožňujú, aby si záujemca uplatnil dotáciu priamo pri nákupu auta.

V poslednej skupine sa ocitli Nemecko, Taliansko a Maďarsko. Vlastniť auto na elektrinu je v týchto štátoch výrazne drahšie než pri vozidle so spaľovacím motorom. Hoci v sledovanej skupine krajín sú autá s elektrickou trakciou oslobodené od ročnej cestnej dane, nejde o zásadnú podporu. Záujemcovia môžu takýmto spôsobom ušetriť menej ako 10 % z ceny elektrického auta.  

Ukazuje sa tiež, že trh citlivo reaguje na dotačné schémy vlád. Nemecko nedávno spustilo podporný program, ktorý je podobný tomu vo Francúzsku a Británii. Tento fakt sa okamžite odrazil v zdvojnásobení predaja elektroáut. Na strane druhej, Holandsko sa rozhodlo obmedziť podporu plug-in hybridov, čo sa hneď  prejavilo v menšom počte ich registrácií. Opačný scenár bolo možné sledovať v Nórsku, ktoré zacielilo na tento typ vozidiel a ich predaj vzrástol.

Kompletnú štúdiu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Dotácie sa rozbehli aj na Slovensku

V minulom roku ministerstvo hospodárstva odštartovalo pilotný dotačný program, ktorým chce občanov, mestá i firmy motivovať ku kúpe auta na elektrický pohon. Rozpočet 5,2 miliónov eur bol vyčlenený z Recyklačného fondu a mal by sa využiť do konca tohto roka. Záujem však zatiaľ zaostáva za očakávaniami a nie je vylúčené, že rozpočet sa nestihne vyčerpať. Po pol roku od spustenia dotačného programu evidoval Zväz automobilového priemyslu len 201 žiadostí o dotáciu vo výške 3000, resp. 5000 eur. Rezort hospodárstva pritom počítal s celkovou podporou pre asi 1000 vozidiel.

© energia.sk