Ako sa regulátor ne/stretáva a ne/komunikuje

Vo štvrtok sa chcelo vedenie ÚRSO stretnúť s distribútormi elektriny. Neskôr bolo stretnutie zrušené. Záujem otvorene diskutovať o súčasnej neprehľadnej situácii majú pritom všetci hráči na trhu vrátane dodávateľov. Komunikácia ale stále viazne snáď na všetkých úrovniach.

Vo štvrtok 16. februára sa malo na pôde ÚRSO konať pracovné stretnutie so zástupcami regionálnych distribučných sústav. Pozvanie na tento míting nám potvrdili dva od seba nezávislé zdroje z prostredia regulácie. Hovorcu ÚRSO sme sa pýtali na tému stretnutia - informáciu o jeho konaní nám dementoval. V reakcii na ďalšiu otázku sa Radoslav Igaz uviedol, že bolo zrušené.

Odpovede na to, prečo bolo zrušené a či bol stanovený náhradný termín, sme sa už nedozvedeli. „Nemám o tom ako hovorca viac informácii,“ uzavrel Igaz.

Stretávanie pracovníkov úradu a regulovaných subjektov je bežné a nevyhnutné. Obzvlášť v aktuálnej komplikovanej situácii, kedy bola po lavíne sťažností odberateľov a paľbe kritiky z úst koaličných i opozičných politikov priam zo dňa na deň vydaná nová cenová vyhláška v elektroenergetike. Máloktorá firma v reťazci si je istá, čo platí ako sa bude postupovať ďalej. Prečo sa však okolo stretnutí robia tajnosti?

Po vyšliapaných chodníčkoch

Na netransparetnosť regulačného rámca, nekompetentnosť, chýbajúce analýzy a skreslené dáta verejne upozorňovali mnohé slovenské energetické firmy už niekoľko rokov. Postupne sa k nim pridala aj Európska komisia , občas ministerstvo financií či hospodárstva.

Problémy, ktoré vypukli začiatkom tohto roka vyvolala zmena štruktúry a sadzieb distribučných poplatkov, ktoré firmám schválil regulačný úrad koncom novembra 2016. V prípade SSE-Distribúcia bolo v januári rozhodnutie ÚRSO zmenené. Je pochopiteľné, že vzniknutý zmätok by mali primárne riešiť jeho pôvodcovia, najmä v snahe zabrániť opakovaniu či vyhroteniu stavu.

Súčasný chaos je však výsledkom nedostatočnej a netransparentnej komunikácie medzi regulátorom, distribútormi, dodávateľmi, spotrebiteľmi a celkovou odbornou i laickou verejnosťou, ktorý siaha minimálne do čias prípravy už zrušenej cenovej vyhlášky 260/2016. Pomery sa zatiaľ nemenia, a to ani po odstúpení ex-šéfa ÚRSO Jozefa Holjenčíka.

Uzavretý kruh

Namiesto maximálne otvoreného informovania sa veci naďalej zahmlievajú, čo zvyšuje riziko ďalších krokov s nedomyslenými dopadmi (sociálneho, finančného i daňového charakteru) a nahráva doslova konšpiračným teóriám.

„Tieto správy sú znepokojujúce. Ukazujú, že odchod Jozefa Holjenčíka nemusí stačiť na to, aby sa kompetentní zobudili a začali pracovať tak ako podľa zákona majú. Je krajne neprípustné, aby sa formovania pravidiel cenovej regulácie zúčastňovali len niektorí privilegovaní hráči, navyše len tí, ktorí súčasný chaos v cenách „spískali“. Takto sa jednoducho pochybnosti o nedostatku nezávislosti a transparentnosti úradu nerozptyľujú,“ skonštatoval dlhoročný kritik fungovania ÚRSO Rastislav Hanulák, partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group.

O nás bez nás

Záujem o stretnutie so zastupujúcim predsedom úradu majú pritom aj ďalší. K dispozícii máme napríklad list adresovaný Miroslavovi Čelinskému, v ktorom ho členovia Združenia dodávateľov energií (ZDE) žiadajú, aby „na pracovné stretnutia na pôde ÚRSO, ktoré v tomto období prebiehajú a ktorých výsledkom majú byť metodické usmernenia a postupy v súčasnej neprehľadnej situácii, prizývali aj všetkých relevantných účastníkov trhu s energiami, a to vrátane dodávateľov, ktorí na konci dňa akékoľvek zmeny na strane prevádzkovateľov sústav alebo OKTE tlmočia a uplatňujú voči koncovým odberateľom elektriny“.

Nové cenové rozhodnutia aj ďalšie rozhodnutia ÚRSO by podľa ZDE mali byť pre všetky regulované subjekty na trhu s elektrinou účinné vždy k 1. dňu v mesiaci (najskôr teda k 1.3.2017), aby sa zjednodušila orientácia koncových odberateľov a sprehľadnila fakturácia. Podporu tomuto návrhu v utorok vyjadrili nielen členovia združenia dodávateľov, ale tiež Združenie miestnych distribučných sústav, pracovníci SEPS, OKTE i najväčšieho dodávateľa elektriny ZSE Energia.

Vizionári?

Presne tri mesiace pred odstúpením Jozefa Holjenčíka, keď sa k búrke len schyľovalo, sa na konferencii SPX diskutovalo o tom, čo by odborníci z odvetvia prioritne zmenili, ak by sedeli v jeho kresle.

Najčastejšie sa skloňovala potreba zlepšiť analytické procesy a transparentnosť komunikácie, odstrániť zbytočné administratívne bariéry, pripravovať legislatívne predpisy s dostatočným časovým odstupom a tiež posilniť spoluprácu s európskymi inštitúciami, predovšetkým ACER-om. Je najvyšší čas k týmto krokom pristúpiť.

„Otvorená komunikácia je najdôležitejšia. Úrad má nacvičené odpovede nie, nevieme, nesmieme, nemôžeme,“ podotkla vtedy Martina Babelová z Magna Energia.

Aj podľa Vlastimila Tomašoviča zo spoločnosti Slovenské elektrárne je potrebné, aby si všetky dotknuté subjekty obdobne ako kedysi sadli za spoločný stôl, pripravili tézy a dosiahli konsenzuálnu dohodu namiesto individuálnych zákulisných rokovaní.

Je najvyšší čas, aby sa udiali skutočné zmeny.

© energia.sk

Komunikační partneri

Odborní partneri