Štát zadotuje výstavbu úsporných drevodomov až do výšky 13 tisíc eur

Slováci budú môcť získať príspevok na výstavbu rodinného domu vyrobeného z dreva a s nízkou potrebou energie, a to až do výšky 13 tisíc eur. Výška dotácie bude závisieť od energetickej triedy, stupňa ukončenia stavby a tiež lokality. Ročne by sa mohlo vďaka štátnej podpore postaviť až 200 drevodomov

Už v marci sme informovali o tom, že ministerstvo pôdohospodásrtva pripravuje program podpory výstavby drevených rodinných domov. Rezort včera predstavil návrh vyhlášky, ktorá stanovuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania štátnej dotácie. Kto a koľko peňazí bude môcť získať?

Základné podmienky

Dotácia sa má vzťahovať na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. To by malo vylúčiť podporu na domčeky typu záhradná chatka či chalupa. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky.

Podľa návrhu vyhlášky sa budú podporovať drevodomy, ktoré budú zhotoviteľom vybudované v rôznych stupňoch dokončenia. Občan si môže vyberať z troch možností - môže sa dohodnúť na hrubej stavbe, holodome alebo dome na kľúč.

Obstarávacia cena domu však musí byť minimálne 65 tisíc eur pri dome na kľúč alebo min. 55 tisíc eur pri holodome alebo najmenej 30 tisíc v prípade hrubej drevenej stavby. Uvedené sumy sú počítané už s DPH a stanovená obstarávacia cena môže zahŕňať aj cenu projektu a cenu za zhotovenie základovej konštrukcie.

Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenska. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia, nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.

Výška dotácie bude závisieť od energetickej triedy budovy a tiež od lokality. Agrorezort poskytne dotáciu 11 tisíc eur na drevodom v najvyššej energetickej triede A0 a sumu 10 tisíc eur na dom v triede A1. Obyvatelia žijúci na území hlavného mesta budú mať nárok na nižší príspevok – a to maximálne 6000 eur v energetickej triede A0 a 5000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese, dotácia naopak stúpne o 2000 eur.

Viaceré obmedzenia

Aby sa predišlo špekuláciám a nedošlo k okamžitému predaju nového drevodomu, na ktorý bol priznaný štátny príspevok, Pôdohospodárska platobná agentúra si každoročne v priebehu 5 rokov od poskytnutia dotácie preverí na katastrálnom portáli, či na príslušnej parcele došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti.

Zároveň platí, že jeden občan vrátane jeho manželky alebo manžela môže na tento účel dostať príspevok len jedenkrát, čo si agentúra overí vo vlastnom registri príjemcov dotácie.

Obmedzenie bude platiť aj pre stavebníkov. Jeden výrobca energeticky úsporných drevodomov môže vyrobiť a zhotoviť najviac 10 takýchto stavieb pre občanov, ktorí sú žiadateľmi o dotáciu.

Týkať by sa to malo jednak 24 firiem vyrábajúcich drevené rodinné domy s nízkou potrebou, ktoré sú členmi Zväzu spracovateľov dreva SR. Na stavebnom trhu ale existuje ďalších odhadom 80 firiem vo forme živnostníkov alebo obchodných spoločností, ktoré nie sú registrované vo zväze, ale špecializujú sa na výstavbu drevených rodinných domov.

Najprv má ísť o pilotný projekt ministerstva, ktorým sa otestuje jeho funkčnosť. Už pre tento rok naň rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyčlenil vo svojej kapitole čiastku vo výške približne 1 milión eur. V ďalších rokoch (2018 – 2020) tiež počíta s obdobnou sumou, ale zatiaľ sa na nej nedohodlo s ministerstvom financií.

Ministerstvo očakáva, že z dotácie by sa mohlo ešte v tomto roku podporiť približne 100 až 200 drevodomov. Na Slovensku sa ich pritom ročne postaví približne 1 000.

Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí na webstránke agentúry. Získanie príspevku z tohto programu by nemalo byť prekážkou pre potenciálnych prijímateľov získať úver z banky, resp. iných cudzích zdrojov.

Podpora domácich spracovateľov dreva

Dotácia má mať motivačný účinok, závisí od samotného občana pre ktorý stavebný materiál sa pri výstavbe svojho domu rozhodne. Primárnym cieľom podporného programu je zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva najmä vo forme konštrukčného materiálu v stavebníctve. Každoročne sa totiž zo Slovenska exportuje 2,5 až 3,5 miliónov m3 surového dreva rôznej kvality. Časť tejto suroviny pritom možno využiť na výrobu komponentov drevených domov, či už ide o lepené drevo, veľkoplošné konštrukčné a izolačné doskové materiály alebo ďalšie výrobky z dreva.

„Týmto programom podporíme nielen kvalitné a energeticky úsporné bývanie našich občanov, ale taktiež znížime ich nároky na mesačný rodinný rozpočet za energie a zvýšime kvalitu životného prostredia,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Predložený návrh vyhlášky je možné pripomienkovať do 25. augusta.

© energia.sk

Odborní partneri