Štát podporí výstavbu drevených nízkoenergetických domov

Ak uvažujete nad výstavbou dreveného rodinného domu s nízkou spotrebou energie, mali by ste spozornieť. Vládny kabinet momentálne pracuje na novom dotačnom programe.

Slováci budú môcť onedlho požiadať aj o príspevok na udržateľné bývanie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR totiž v súčasnosti pripravuje vyhlášku, ktorej cieľom má byť systematická podpora výstavby drevených rodinných domov.

Schéma sa má vzťahovať na nové domy z dreva s energetickým certifikátom:

  • energetickej triedy A1 – ultranízkoenergetická úroveň výstavby
  • energetickej triedy A0 – úroveň výstavby s takmer nulovou spotrebou
  • štátny príspevok má byť priznaný aj pre energeticky pasívne rodinné domy

Bližšie detaily v tejto chvíli nepoznáme

Dotácia sa má poskytovať formou sadzby na jeden rodinný dom. Aká bude jej výška, prípadne aké podmienky bude zo strany záujemcov potrebné splniť, zatiaľ nie je známe. Isté je len to, že nárok požiadať o podporu bude mať občan s trvalým pobytom na území Slovenska. 

Od programu si rezort sľubuje zvýšiť odbyt a spracovanie surového dreva na Slovensku, ako aj zníženie energetickej náročnosti budov. „Takáto forma podpory môže mať pozitívny vplyv na životné prostredie a môže pomôcť občanom Slovenska usporiť vlastné zdroje na bývanie,“ zdôvodnil rezort. Začiatok medzirezortného pripomienkového konania sa očakáva v apríli. 

Nový štandard pre budovy od roku 2020

Od roku 2020 už budú musieť všetky novostavby na Slovensku spĺňať úroveň triedy A0 s takmer nulovou spotrebou energie. Energetickú hospodárnosť definuje tzv. globálny ukazovateľ primárnej energie. Jeho výška sa líši od typu budovy, v prípade rodinného domu zaradeného do energetickej triedy A0 sa musí ročná spotreba energie vojsť do 54 kWh/m2.

Od januára minulého roka je na Slovensku štandardom trieda A1, pričom maximálna ročná spotreba energie nového rodinného domu sa musí pohybovať na úrovni 55-108 kWh/m2.

© energia.sk
Foto: Dumrazdva.cz

Odborní partneri