Každému tretiemu svietidlu v obchodoch chýbal energetický štítok

Štátni inšpektori si v minulom roku posvietili na dodržiavanie pravidiel pri označovaní energetických tried na elektrických spotrebičoch. Najviac nedostatkov v kontrolovaných obchodoch sa zistilo pri svietidlách a svetelných zdrojoch.

Ako si obchody na Slovensku plnia požiadavky na označovanie výrobkov energetickými štítkami zisťovala Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). V roku 2016 vykonala kontrolu 74 kamenných prevádzok a 9 internetových predajcov. Najčastejšie nedostatky sa objavili pri svietidlách a svetelných zdrojoch. Viac než 50 % kontrolovaných modelov nebolo v súlade s legislatívou.

Predmetom uskutočnených kontrol SOI boli taktiež umývačky riadu, chladiace zariadenia, práčky, televízne prijímače, bubnové sušičky, ako aj vysávače.

V kamenných predajniach sa inšpektori zamerali nielen na to, či sú výrobky označené štítkami podľa predpisov, ale tiež či sú pre zákazníkov dostatočne viditeľné. Odkaz na triedu energetickej efektívnosti pri konkrétnom modeli musí byť rovnako súčasťou reklamných i technicko-propagačných materiálov.

Povinnosť sa vzťahuje aj na predaj cez internet. Každý produkt predávaný v e-shope je povinný mať pri cene uverejnenú aj fotografiu energetického štítku. Príslušná legislatíva presne definuje, aké požiadavky by mal obrázok spĺňať.

Ktoré ďalšie výrobky pohoreli?

Pokiaľ ide o kontroly v kamenných obchodoch, previerke vyhoveli bez zistenia akýchkoľvek nedostatkov umývačky riadu, práčky a televízne prijímače.

Zo 64 kontrolovaných modelov svietidiel a svetelných zdrojov chýbal štítok až 23 z nich, pričom u ďalších 5 boli zistené dodatočné nedostatky. Pochybenia sa našli aj v 2 reklamných letákoch. Počet kontrolovaných chladničiek sa zastavil na čísle 505. Štítok chýbal 3 modelom, ďalších 15 nevyhovelo iným kritériám.

V rámci akcie sa kontrole podrobilo aj 59 bubnových sušičiek, pričom štítok chýbal pri 2 modeloch. Dobre dopadli aj vysávače, zo 44 preverených modelov inšpektori nenašli štítok na 2 z nich. Problematickejšie to už bolo z technicko-propagačnými materiálmi, kde až 8 nevyhovelo predpísaným požiadavkám.

V prípade internetových obchodov sa prekontrolovalo dokopy 79 druhov elektrospotrebičov. Nedostatky boli zistené pri 14 z nich, pričom vo všetkých prípadoch išlo o produkty, ktoré patria do skupiny svietidlá a svetelné zdroje.

Na čo slúži energetický štítok

Energetický štítok má spotrebiteľovi uľahčiť rozhodovanie pri nákupe nového elektrického spotrebiča v krajinách EÚ.  Na každom štítku sa musí uvádzať energetická trieda, ktorá vyjadruje, do akej miery je daný elektrospotrebič úsporný a efektívny. Na základe tohto údaje dokáže spotrebiteľ porovnať energetickú náročnosť rovnako veľkých a rovnako vybavených spotrebičov.

Do budúcnosti chce Brusel označovanie energetickej úspornosti spotrebičov zjednodušiť. Namiesto označenia "A+++" pre najúspornejšie zariadenia sa bude používať iba jednouché "A". Rada EÚ sa na tom minulý týždeň predbežne dohodla s Európskym parlamentom

© energia.sk
Foto: Európska komisia

Odborní partneri