Dušan Randuška: Liberalizácia verzus regulácia trhu so zemným plynom

Dušan Randuška (SPP) hovorí o aktuálnej situácii na svetovom trhu so zemným plynom, hodnotí tiež stav na domácom trhu a zamýšľa sa nad opodstatnenosťou regulácie na Slovensku. Príspevok odznel 21. novembra 2011 na 5. ročníku konferencie "Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska", ktorú tradične organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - SFPA. Portál 'energia' bol mediálnym partnerom.

Dušan Randuška:Liberalizácia verzus regulácia trhu so zemným plynom

Zdroj: energia.sk/Michal Jesenič

Dušan Randuška je riaditeľom divízie obchodu s plynom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP). (viac informácií

Odborní partneri