Analýza: Rast spotreby biopalív sa v roku 2011 spomalil

Európska únia už nepokladá rýchly nárast spotreby biopalív za svoju prioritou. Súčasnému stavu spotreby biopalív v krajinách Európskej únie sa venuje analýza z júla 2012. Nachádzajú sa v nej nielen informácie o biopalivách a ich využití v jednotlivých krajinách, ale predovšetkým ide o analýzu trhu s biopalivami v členských štátoch EÚ. Dáta zhŕňajú stav ku koncu roka 2011. Portál energia.sk prináša krátky úvod do analýzy.

Spotreba biopalív v medziročnom porovnaní vzrástla v roku 2011 o 3 %, čo predstavuje 13,6 miliónov ton ropného ekvivalentu (toe) v roku 2011 v porovnaní s 13,2 miliónom toe v roku 2010. Európska únia sa rozhodla overiť nastavenie systémov udržateľnosti, či biopalivá používajú štáty v súlade s kritériami udržateľnosti OZE.


Obr. č. 1: Spotreba biopalív v doprave v krajinách EÚ v roku 2011

Rast spotreby biopalív v doprave predstavoval v roku 2011 len 3,0% v porovnaní s rokom 2010. V medziročnom porovnaní rokov 2009 a 2010 išlo o pokles 10,7%, 24,6% medzi rokmi 2008 a 2009 a 41,7% medzi rokmi 2007 a 2008.

Vzhľadom na túto situáciu sa EÚ zameriava na problematiku udržateľnosti biopalív v jednotlivých krajinách a na ich energetické politiky týkajúce sa OZE.

Situácia na Slovensku

V rámci hodnotenia stavu využívania biopalív sa v správe nachádzajú aj údaje o Slovensku:

Typ biopaliva

Spotreba v doprave v roku 2010 (v toe)

bioetanol

39.338

biodiesel

121.071

ostatné biopalivá

0

celková spotreba

160.409

Typ biopaliva

Spotreba v doprave v roku 2011 (v toe)

bioetanol

39.3983

biodiesel

123.722

ostatné biopalivá

0

celková spotreba

163.705

Produkcia etanolu na Slovensku bola v roku 2011 130 mil. litrov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 3 mil. litrov.

Ďalšie informácie o OZE sa nachádzajú v správe "The State of renewable energies in Europe 2011“, ktorá prináša nielen základné informácie o obnoviteľných zdrojov energie a ich využití, ale predovšetkým analýzu vzťahov medzi produkciou energie z OZE, zamestnanosť a finančným obratom v členských štátoch EÚ.

(c) energia

Odborní partneri