Michal Hudec: Hodnotenie hĺbkového auditu IEA

Analytik a vydavateľ portálu 'energia' Michal Hudec vo svojom komentári hodnotí Hĺbkový audit energetiky a energetickej politiky SR, ktorý vypracovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Príspevok odznel 21. novembra 2011 na 5. ročníku konferencie "Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska", ktorú tradične organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - SFPA. Portál 'energia' bol mediálnym partnerom.

Michal Hudec prezentuje hodnotenie hĺbkového auditu IEA

Zdroj: energia.sk/Michal Jesenič

Odborní partneri