Tomáš Šípoš: Liberalizácia vs regulácia trhu s elektrinou

Tomáš Šípoš z Úseku regulácie spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) hodnotí súčasný stav trhu s elektrinou na Slovensku. Príspevok odznel 21. novembra 2011 na 5. ročníku konferencie "Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska", ktorú tradične organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - SFPA. Portál 'energia' bol mediálnym partnerom.

Tomáš Šípoš: Liberalizácia vs regulácia trhu s elektrinou

Zdroj: energia.sk/Michal Jesenič