JRC: Spotreba elektrickej energie v domácnostiach rastie navzdory efektívnejším spotrebičom

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) vypracovalo štúdiu, ktorá ukazuje stav spotreby elektrickej energie (do roku 2012) v krajinách EÚ-27 v obytnom a terciárnom sektore. Špeciálna pozornosť sa venuje spotrebe elektrických spotrebičov a iného vybavenia v domácnostiach. Z uvedených záverov štúdie vyplýva, že rastúce využívanie energeticky efektívnych zariadení a spotrebičov v domácnostiach udržalo spotrebu na stabilnej úrovni alebo prispelo k jej rastu.

Bytový sektor

V rokoch 2005 až 2010 sa spotreba elektriny v bytovom sektore zvýšila o 1,7 % v dôsledku rastúceho počtu elektrických spotrebičov. Avšak žiadne významné rozdiely sa nedajú zdôrazniť. Navzdory zvyšujúcej sa energetickej efektívnosti, absolútna spotreba elektriny v oblasti televíznych spotrebičov sa v rokoch 2007-2009 zvýšila o 2-3 % a dosiahla 56 TWh elektrickej energie v roku 2009. Na druhej strane, spotreba elektriny v bytovom osvetlení v daných rokoch klesla o 5 %. Dôvodom je predovšetkým nárast využívania kompaktných žiariviek v očakávaní postupného vyraďovania klasických žiaroviek.

Okrem toho, kombinácia národných podnetov a európskej legislatívy, akými sú  napríklad energetické štítky, štandardy výkonu alebo iné nariadenia v oblasti energetickej efektívnosti, sa ukázala ako veľmi úspešná v tzv. “bielej technike”. Do tejto skupiny patria napríklad chladničky, práčky alebo umývačky riadu. 

Absolútna spotreba energie v bytovom sektore v rámci EÚ zostala v rokoch 2005 až 2010 na stabilnej úrovni, zhruba 300 Mtoe (milión ton ekvivalentu ropy). Udialo s a tak najmä v dôsledku lepšie tepelne izolovaných budov a ohrievačov, ktorých potreba vzišla z požiadaviek EÚ. 

Terciárny sektor

Konečná energetická spotreba v terciárnom sektore vzrástla v rozmedzí rokov 2005 až 2010 o 12,2 % (z 135 Mtoe na 152 Mtoe), zatiaľ čo spotreba elektriny vzrástla výrazným spôsobom. V rovnakom období bol zaznamenaný nárast až o 17,05 % (z 712 TWh na 834 TWh v rámci krajín EÚ-27.

Z analýzy JRC tiež vyplýva, že osvetlenie v kanceláriách malo v roku 2010 najväčší podiel na spotrebe elektriny (21,57 %) v tomto sektore. Za ním nasledovalo elektrické vykurovanie.

Zdroj: JRC report: Energy Efficiency Status Report 2012