JRC: Nová štúdia o inteligentných sieťach v Európskej únii a USA

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) a Americké ministerstvo energetiky zverejnili spoločnú analýzu. Porovnáva európske a americké iniciatívy o vplyve a pokroku v oblasti rozvoja inteligentných sietí. Cieľom štúdie je nájsť spoločnú pôdu pre ďalšie iniciatívy rozvoja smart grids v EÚ i USA v snahe uľahčiť ďalší dialóg medzi expertmi z oboch strán Atlantiku. Analýza sa tak usiluje o propagáciu najlepšej spoločnej praxe a tým sa zasadzuje o rozvoj interoperability.

Analýza porovnáva iniciatívy v rôznych oblastiach a témach. Sú nimi definícia inteligentnej siete a konceptuálny rámec, mapovanie a klasifikácia projektov inteligentných sietí, posudok projektových vplyvov založených na indikátoroch výkonu a analýze nákladov a prínosov. Ďalšou témou bola napríklad platforma pre zdieľanie a šírenie projektových výsledkov.

Iniciatívy pre rozvoj inteligentných sietí v posledných rokoch rástli čo do počtu i rozsahu. Významným je predovšetkým podiel verejných i súkromných investícií do demonštračných projektov, ktoré poukázali na nevyhnutnosť vyhotovenia takejto analýzy. Posúdenie vplyvov využitia inteligentných sietí a zdieľanie získaných vedomostí  a úspechov sa považuje za pomocný nástroj na určenie prioritných iniciatív, odomknutie trhových investičných potenciálov a splnomocnenie spotrebiteľov v prechode k inteligentnému elektrickému  systému.

Spoločná prácu sa uskutočňuje v rámci Spoločnej energetickej rady EÚ-US (EU-US Energy Council). Zámerom tejto inštitúcie je prehĺbenie transatlantického dialógu v strategických energetických politikách ako napr. prechod k nízko uhlíkovým energetickým zdrojom a súčasne posilňovaniu prebiehajúcej vedeckej spolupráce v oblasti energetických technológií.

Zdroj: JRC: New study on smart grids in the EU and the US (EN)