Branislav Sušila: Ochrana práv spotrebiteľov sa musí zvýšiť

Prednáška Branislava Sušilu zo spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s. (VSE) k téme Liberalizácia verzus regulácia trhu so zemným plynom a elektrinou na Slovensku. Príspevok odznel 21. novembra 2011 na 5. ročníku konferencie "Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska", ktorú tradične organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - SFPA. Portál 'energia' bol mediálnym partnerom.

Branislav Sušila: Ochrana práv spotrebiteľa sa musí zvýšiť

Zdroj: energia.sk/Michal Jesenič

Branislav Sušila pracuje ako vedúci sekcie Regulačného manažmentu a rozvoja spoločnosti VSE, a.s.